סוגי מכשירים

באוניברסיטה קיימים מגוון מכשירים המיועדים לתת מענה לאוכלוסיות שונות בהתאם לצרכים:

·      מכשירים חכמים (דגמים: אופק 1, אופק 3 וטאורוס).

       מכשירים אלו כוללים: אינטרקום, ממונה-מזכירה, דיבורית, זיהוי שיחה ועוד.

       מכשירים מסוג זה מיועדים למנהלי יחידות ולמזכירויות.

·      מכשיר הכולל מסך מיועד לכלל העובדים כולל סגל מנהלי ואקדמי.

·      מכשיר פשוט ללא מסך מיועד למעבדות, חדרי תקשורת, ארכיונים וכדומה.

 

הזמנת מכשירים

עובד המבקש לרכוש מכשיר יפנה למזכירות היחידה בה הוא עובד.

לא ניתן להזמין מכשירים ישירות על ידי העובד.

מזכירות היחידה תמלא טופס הזמנת מכשיר על כל פרטיו ותעביר למדור הטלפונים.

·  מכשיר חדש לקו חדש:  יוזמן באמצעות טופס התקנות חדשות.

·  מכשיר חדש במקום אחר שנגנב \ נעלם: יש להודיע למחלקת הביטחון ולצרף לבקשה אישור של מחלקת הביטחון, בצרוף העברה פנימית.

·  מכשיר מקולקל: יש להודיע למוקד תקלות (על פי הנהלים) על התקלה במכשיר הטלפון.

במידה והטכנאי ימצא את המכשיר פגום, ועדיין לא פג תוקף האחריות עליו,

יוחלף המכשיר ללא תשלום על ידי הטכנאי.

במידה ופג תוקף האחריות, תיאלץ המחלקה לשלם עבור מכשיר חדש

בהתאם לתעריף הנכון באותה עת.

·  מכשיר חדש במקרה של נזק (שבר \ נוזל) שנגרם שלא כתוצאה מקלקול:

תודיע המחלקה למוקד תקלות ותישא בהוצאות החלפת המכשיר בהתאם לתעריפים

 

(ראה פרק תעריפים) באמצעות העברה פנימית לזכות מדור טלפוניה.

 

הפעלת המכשירים

להלן מדריך למשתמש לסוגים שונים של טלפונים שולחנים:

מדריך למשתמש

סוג מכשיר
  
תמונת מכשיר
  
אופק 1
אופק 3
שוהם
AEG-B-Pro
T25C
טאורוס M3904