$$News and Reports$$

09 ינו' 2023

הצעות המחקר הללו, זכו בעבר במימון מטעם סגן הנשיא ומחקר ופיתוח והפקולטה במסגרת "קול קורא למחקר רב תחומי 2021" (קול קורא רב תחומי לשנת 2023 יפורסם בימים הקרובים).

המחקר בוחן את השפעות ארוכות הטווח של קומבינציות שונות של השמה חוץ ביתית בהתחשב בפרופיל המצוקה של הילד ובקבלת שירותים נוספים בקהילה. המחקר הוא ראשון מסוגו בישראל מפני שהוא רותם מאגר רשומות של 30 שנים שהוקם על ידי מעבדת BGU AI for Social Welfare בראשותה של ד״ר טליה שוורץ-טיירי.

 

BGU AI for Social Welfare מחקר נוסף שזכה במענק מחקר הינו: פיתוח מערכת תומכת החלטה לזיהוי כוויות שמקורן בהתעללות הילדים. מעבדת המחקר

המחקר הוא מחקר משותף של ד״ר טליה מיטל שוורץ טיירי עם ד״ר דני וילנצ׳יק מביה״ס להנדסת חשמל, עם המכון לרפואה משפטית באבו כביר ובית החולים סורוקה.​