$$News and Reports$$
04 אוג' 2022

פ​רס מתנאל לספר הטוב ביותר במחשבת ישראל לשנים תש"ף-תשפ"ב המוענק מטעם האיגוד העולמי למדעי היהדות הוענק השנה לשני חוקרים מהמחלקה למחשבת ישראל - לפרופ' עודד ישראלי על ספרו 'ר' משה בן נחמן – ביוגרפיה אינטלקטואלית (מאגנס 2021) ולפרופ' רמי ריינר על ספרו 'רבנו תם: פרשנות, הלכה, פולמוס' (בר-אילן 2021). הפרס יוענק להם במסגרת הקונגרס העולמי השמונה-עשר למדעי היהדות. 

עודד-ספר.png   לרכישה נא ללחוץ כאן

ספרו של פרופ' ישראלי עוסק בדמותו של ר' משה בן נחמן, הוא רמב"ן (1194—1270) – רב, פרשן, מקובל ומנהיג ציבור, מן הדמויות הרבניות המשפיעות בימי הביניים במערב אירופה. תוך כדי מעקב אחר מסכת חיי היצירה שלו נמתחים בחיבור זה קווים לתפיסתו הדתית של רמב"ן ולדרך התהוותה. פרקי הספר מתארים את מגילת חייו ומציעים נקודת מבט חדשה להבנת האיש ויצירתו על הקשריה ההיסטוריים, הדתיים והאינטלקטואליים