מכתב מדיויד על הזוכים.png

 

רשימת המאמרים:
שלומית
אבני
The Israeli Medical Association's Discourse on Health Inequity
חנה
שחם-רוזבי
מריק 
שטרן
טל מורן
יורוביץ
עומר
לינקובסקי
נוגה
מוסקו
מירב
סיאני
יגאל
גודלר
Rachel Rac
Lubashevsky
דפנה
נסים
טל
גויטיין
איתי
מרינברג-מיליקובסקי
בקיבוץ גלויות ובהיקבץ בתולות: לשאלת זיהוי הפיוטים המוזכרים לגנאי בתשובת רב נטרונאי גאון
רינה
ז'אן-ברוך
רות
לובשבסקי
‘Cranach Inc.’ A Case Study Determining the Nature and Extent of Lucas Cranach the Elder’s Involvement in his Industrious Workshop using Image Processing