להלן טפסים אותם ניתן להוריד

טופס פנימי פקולטי קול קורא.

קול קורא להגשת פרויקטים למימון במסגרת תוכנית לקידום מחקר רב.

 
חוקרים יקרים שלום רב,
 
במסגרת התכנית לקידום מחקר רב תחומי בפקולטה למדעי הרוח והחברה יצאנו בחודש מרץ 2016 בקול קורא למחקר
רב תחומי המחייב שיתוף פעולה בין חוקר אחד לפחות מהפקולטה למדעי הרוח והחברה לחוקר נוסף מפקולטה
אחרת באוניברסיטת בן גוריון. מטרת המיזם החדש הינה יצירת שיתופי פעולה רב-תחומיים איכותיים
שיובלו לפתיחת ערוצי מחקר נוספים בין חוקרי הפקולטה למדעי הרוח והחברה לחוקרים אחרים באוניברסיטה.
 
במסגרת הקול קורא הוגשו סה"כ 17 פרויקטים.
ועדה פנימית המורכבת מחברי ועדה מייעצת וסוקרים בראשות דיקן מדעי הרוח והחברה, בחנה את כל ההצעות.
8  פרויקטים נבחרו להמשיך לשלב השני והוזמנו להצגת הפרויקט בכנס שהתקיים בתאריך 6.7.2016. לאור הצלחת הצגת הפרויקטים בכנס ,אושר באופן יוצא מן הכלל מימון נוסף לעוד 2 פרויקטים מעבר ל- 3 פרויקטים, אי לכך עמדו לרשות הועדה לבחור בסה"כ  5 פרויקטים למימון (סה"כ המימון לפרויקט הינו: 15,000 דולר, 10,000 דולר מלשכת סגן הנשיאה ודיקן מו"פ ו- 5,000 דולר מהפקולטה למדעי הרוח והחברה).
אנו שמחים לבשר כי במסגרת הקול קורא הרב-תחומיי בחרה הועדה המייעצת והסוקרים  חמישה פרויקטים
למימון.
הפרויקטים שנבחרו:
 
שם החוקר מהפקולטה למדעי הרוח והחברה
שם החוקר השותף
פקולטה שותפה
שם הפרויקט
1
ד"ר מיה לביא -אג'אי, עבודה סוציאלית
פרופ' פסח שוורצמן, החטיבה לבריאות בקהילה
מדעי הבריאות
Pain Relief by Cannabis - Qualitative Research about Patient's Point of View
2
פרופ' אפרת הוס, עבודה סוציאלית
פרופ' פסח שוורצמן, החטיבה לבריאות בקהילה
מדעי הבריאות
Arts as a method to enhance Salutogenic sense of coherence and coping in oncological patients
3
ד"ר עידית כץ, חינוך
אלדד זילברשטיין, רפואה
מדעי הבריאות
The role of parents in the academic and psychological adjustment of adolescents with cleft lip
4
ד"ר דפנה ישועה-כ"ץ, תקשורת
פרופ' דורית סגל אנגלצ'ין, עבודה סוציאלית
שפרה שורץ, המרכז לחינוך רפואי
מדעי הבריאות
Hair Loss Stigma: Comparative Analysis of Media Portrayals and Psychosocial Experiences of Women with Treatment–Induced or Disease-Related Hair Loss
5
פרופ' אריאל כהן, ספרויות זרות ובלשנות
דן וילנצ'יק, הנדסת מערכות תקשורת
הנדסה
Natural vs. Constructed Languages: A Linguisitic and Computational Investigation of the Uniqueness of Natural Language
 
 
העובדה שארבעה  מתוך חמשת הפרוייקטים הם שיתוף פעולה עם הפקולטה לבריאות, משקפת את ההצעות שהוגשו. יש בהחלט מקום להרחיב את הפעילות החוצה פקולטית עם שאר הפקולטות באוניברסיטה.
 
הועדה והסוקרים התרשמו כאחד מאיכות כלל ההצעות שהוגשו ומאמינים שהם מנתב את הדרך להסרת הגבולות  בין הדיסציפלינריים והפקולטות באיתור נושא מחקר העכשוויים העומדים בחזית המחקר הבינלאומי.
 
אנו מודים לכל החוקרים שלקחו חלק בקול קורא זה, הן בהגשות והן בסקירה ובייעוץ.
 
אנו מקווים להמשיך בתכנית זו לקידום מחקר רב-תחומי גם בעתיד.
 
תודה לנועה שרי, רפרנטית המחקר של הפקולטה, שאירגנה את תהליך ההגשות, תיאום מול הסוקרים וארגון יום העיון.
 
 
בברכה
 
 
          
 
דוד ניומן  |דיקן,  הפקולטה למדעי הרוח והחברה  |  לשכת דיקן |
אוניברסיטת בן גוריון בנגב | 972-8-6461116 | פקס:  972-8-647-2887 | deanh@bgu.ac.il
P