HORIZON 2020  תכנית מחקר  האיחוד האירופיhorizon.png
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
שמחה וגאה בזכיה הראשונה לשנת 2015
במסגרת Horizon2020 בתכנית ERC
לפרופ' שאול שלוי מהמחלקה לפסיכולוגיה
מענק אישי ל 5 שנים.
 
לאור ההצלחה ממשיכים לעודד חוקרים בפקולטה
להמשיך ולהגיש הצעות מחקר במסגרת Horizon 2020
ולהרחיב את שיתופי הפעולה באירופה.
 

למידע ויעוץ בנושא קולות קוראים מתאימים
מומלץ לפנות לגב' אפרת בן-מיור מסינג,
רכזת שיווק ומעקב פרויקטים אירופיים ברשות למחקר ופיתוח
 ephratbm@bgu.ac.il   972-8-6428185
 
 
קישור לאתר HORIZON 2020  לחץ\י כאן​
 
ריכוז מידע מטעם הרשות למחקר ופיתוח לתכנית H2020  לחץ\י כאן
 
      
הרשות למחקר ופיתוח
 
קרנות מחקר
 
טבלת ריכוז קרנות מחקר לפי מועדי פרסום והגשה לחץ\י כאן​
 
 
             
נועה שרי ,מתאמת תמיכת מחקר פקולטי
Noa Cherry, Research Coordinator
  Tel:
972-8-6428775
972-50-2029705
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
​​ ​