SubBanner280.jpg

​​​​​דו-מחלקתי מדעי החיים – גאוגרפיה ופיתוח סביבתי

היבטים סביבתיים רבים משפיעים משמעותית הן על חיינו האישיים והן על מערכות ציבוריות-חברתיות במישורים רבים. הפגיעה במערכות אקולוגיות, מינים ובתי גידול מחד, ובבריאות הציבור האנושית מאידך, מתעצמת ולכן מחייבת התייחסות רצינית של אנשי מקצוע הרוכ​שים השכלה ברורה ומובנית בנושאי סביבה מגוונים. יותר מכך, היכולת להבין את תפקוד הסביבה ולפתור בעיות המאיימות על המשך קיומנו, דורשת התמודדויות בין-תחומיות.  

מורכבות הטבע ושילוב גורמים א-ביוטיים וביוטיים מחייבים הכשרת אנשי מקצוע ומדענים המכירים דיסציפלינות משלימות ויודעים לחבר, לחקור ולהציע פתרונות לבעיות סביבתיות. המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מכשירה סטודנטים בתחומים מגוונים של סביבות א-ביוטיות יחד עם כלים הרלוונטיים לתחום זה, כמו מערכות מידע גיאוגרפיות, חישה מרחוק ותכנון סביבתי. המחלקה למדעי החיים מכשירה תלמידיה בתחומים מגוונים של מערכות ביולוגיות, תוך אפשרות להתמקדות והעמקה בגנטיקה, פיסיולוגיה, בוטניקה, זואולוגיה ואקולוגיה. שילוב הידע הניתן ע״י שתי המחלקות מרחיב את היכולת להתמודד ולמצוא פתרונות לסוגיות סביבתיות מורכבות, הקשורות למגוון עצום של תת-תחומים, כמו התפשטות מחלות ופגיעות גנטיות, שינויים פיזיולוגיים ונוירוביולוגיים בסביבות שונות, אובדן בתי גידול וירידה במגוון הביולוגי והשפעות מרחביות על מערכות אקולוגיות.

מה עושים אנשי סביבה עם הכשרה במדעי החיים וגיאוגרפיה?

בוגרי התוכנית רוכשים כלים מגוונים הקשורים לניתוח גיאוגרפי ודמוגרפי ושילובם עם מתודות להבנת עולם הצומח והחי. כלים אלו מאפשרים חקר תהליכים מרחביים-גיאוגרפיים מורכבים, המסבירים את השפע והתפוצה של האורגניזמים ומאפשרים התמודדות עם בעיות סביבתיות מקומיות ואזוריות בעזרת טכניקות מתקדמות. 

בוגרי התוכנית יכולים לשלב את הידע שרכשו לפיתוח כיווני מחקר מגוונים בתחום הסביבה, הן דרך המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי והן דרך המחלקה למדעי החיים. בנוסף, הכשרה משולבת זו פותחת אפשרויות רבות להשתלבות הן במגזר הציבורי (מועצות אזוריות ומקומיות, משרדי ממשלה) והן במגזר הפרטי (חברות תכנון סביבתי-אקולוגי, תעשיה סביבתית), במקצועות של תכנון סביבתי, ייעוץ גיאוגרפי-אקולוגי, תסקירי השפעה על הסביבה, שמירת טבע, ועוד.

למי מתאימה הכשרה במדעי החיים וגיאוגרפיה?

תלמידים אוהבי טבע, הלהוטים להתמודד עם הבעיות הסביבתיות המאתגרות את חיינו, וחדורים ברצון לעסוק בבעיות מאתגרות בתחומי סביבה, קיימות ושמירת טבע, ימצאו בתוכנית דו-מחלקתית זו כיווני חקר מגוונים ואפשרויות נרחבות לעסוק בתחומים אלו בעתיד. תלמידים בתוכנית זו ייהנו גם משיעורים ומעבדות בתחום הקמפוס וגם ממגוון סיורים, סדנאות ומחנות גיאוגרפיים וביולוגיים-אקולוגיים במהלך לימודיהם.

מה לומדים?

התלמידים מתחילים את לימודיהם בקורסי בסיס המאפשרים הבנה של תהליכים גיאוגרפיים וביולוגיים, כמו כימיה, פיסיקה ומתמטיקה. בהמשך, קורסי יסוד בגיאוגרפיה מקנים רקע רחב לתהליכים פיסיים, דמוגרפיים והתיישבותיים, תוך היכרות עם הסביבה הפיסית, כמו גיאולוגיה, גאומורפולוגיה ואקלים. כלים חשובים הנלמדים במסגרת זו כוללים ניתוחים מרחביים עם תוכנות ממ״ג (GIS) וחישה מרחוק (הדמיות לוויין וניתוח תמונה). קורסי יסוד במדעי החיים חושפים את התלמידים לרמות הארגון הביולוגיות (מולקולות אורגניות, תאים, איברים, פרטים, אוכלוסיות, חברות) תוך היכרות עם ביוכימיה, גנטיקה, פיסיולוגיה, מיקרוביולוגיה, בוטניקה וזואולוגיה. שילוב הידע הנרכש בקורסים אלו מאפשר הרחבה למגוון מרתק של תחומים, כמו אקולוגיה, אפידמיולוגיה וחקר תהליכים מרחביים המשפיעים על חיינו. בנוסף, קורסים ייחודיים, כמו קמפוס סביבה (איסוף נתונים וניתוחם בזמן אמת) ומחנה אקולוגי, מאפשרים הגשת פרויקט גמר המשלבים את ארגז הכלים הנרכש במהלך התואר.