SubBanner240.jpg

​​​​מסלול זה מתאים ביותר לסטודנטיות וסטודנטים שמעוניינים בקרירה מחקרית. במחקר אנו עוסקים בשאלות בסיסיות של החיים (עולם הטבע) ומתכננים ניסויים על מנת לענות על שאלות אלו. במחקר בביולוגיה לעיתים קרובות אנו משתמשים בהנדסה הפוכה (reverse engineering) כדי להבין - מהוא תא? איך פועל שריר? כיצד צמח יוצר פרח? מהוא גן? מדוע אנו מזדקנים? מה הוא זיכרון? מה עושים החיידקים בגופינו? מה הקשר בין בעלי חיים שונים וסביבתם? מה המבנה של המכונות המולקולריות שמבצעות פעולות ביוכימיות בתאים חיים? האם אפשר לשפר אותם או לנצל אותם לצרכינו? מה קורה ברגע שזרע פוגש ביצית? האם אפשר לנבא השפעה של שינויי אקלים על עולם חיי? ואכן, במחקר אנו מנסים לתת מענה לשאלות אלו ולנסח את הכללים שעל פיהם עולם החיי (גם הצומח כמובן) פועל.

אנו נמצאים בעידן הביולוגיה. היכולת שלנו לרצף חומצות גרעין (DNA ו- RNA), להנדס גנטית חיידקים, צמחים ובעלי חיים וההתקדמות ביכולות חישוביות מביאים חוקרות וחוקרים מתחומים שונים, כולל פיזיקה וכימיה, לעסוק בשאלות ביולוגיות. הממצאים ממחקר בסיסי בביולוגיה מגיעים לפתרונות ברפואה בקצב גדול מתמיד. אחת הדוגמאות היפות - CAR-T cells לטיפול בסרטן – טיפול זה כולל איסוף של תאי מערכת החיסון של החולה, הנדסה גנטית על תאים אלו במעבדה והחזרתם לחולה על מנת שיתקפו את הגידול. טיפול זה נשען על ידע ביולוגי שנבע ממחקרים של חורים וחוקרות מתחומים מגוונים החל מחקר על וירוסים וחיידקים ועד חקר מערכת החיסון.

 

למי מתאים המסלול המחקרי?

סטודנטים וסטודנטיות שחושבים על קרירה מחקרית. המושג מחקר אומר דברים שונים לאנשים שונים. ובכן, זו ההזדמנות שלכן/ם להיחשף למחקר ולרכוש את הכלים הדרושים למחקר. ברור שהדגש הוא מחקר בביולוגיה אבל אותם כלים ישרתו סטודנטים/יות שיעסקו בעתיד במחקר שאינו ביולוגי.