SubBanner250.jpg

​​חקר התהליכים המאפשרים קיום אורגניזמים בטבע, כמו גם חברות אקולוגיות ומגוון ביולוגי, חשוב להבנה בסיסית של תפקוד מערכות אקולוגיות, הישרדות של אוכלוסיות ופיזור של חברות בבתי גידול במרחב.  אקולוגים וחוקרי סביבה משתמשים בכלים מדעיים של הצעת השערות, איסוף מידע, ניתוח והסקת מסקנות, על מנת לענות על שאלות הקשורות לתפקוד של מערכות אקולוגיות והתאמתם של מיקרואורגניזמים, צמחים ובע"ח לסביבה והאינטראקציות ביניהם.  שאלות מחקר אלו פרושות מרמת הפרט הבודד בשטח מצומצם ועד חברות ומערכות אקולוגיות על פני מרחבים גדולים.

​הבנת התהליכים האקולוגיים ברמת הפרט, האוכלוסייה החברה והמערכת האקולוגית, מהווה את הבסיס לשמירת טבע (Ecological conservation), דרך הכנת חוות דעת, סקרים ובניית תכניות לשמירת מינים נדירים מחד ועיצוב שמורות טבע רב-מערכתיות מאידך.  לפיכך, אקולוגים וחוקרי סביבה עוסקים בתחומי דעת המאפשרים לשלב מחקר בסיסי של תבניות ותהליכים עם מעורבות אפליקטיבית לשמירת המגוון הביולוגי.

 

למי מתאים המסלול הסביבתי?

ביולוגים מכל תחומי הדעת יכולים לעסוק בשאלות אקולוגיות ולתרום להבנת תפקוד הטבע, תוך שימוש בכלים מתחומי חקר שונים, כמו ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, פיזיולוגיה, התנהגות ודמוגרפיה.  המחקר האקולוגי, הן הבסיסי והן האפליקטיבי, יכול להתבצע ע"י שימוש בכלים אנליטיים וכמותיים להצעת מודלים ותאוריות חדשות, כמו גם ע"י בחינה ישירה ועקיפה של השערות קיימות בכלי מדידה ותצפית בשטח ו/או במעבדה.  לפיכך, המחקר אקולוגי מגוון ומאפשר לעסוק בו מכיוונים שונים. 

 

מה לומדים?

לימודי המסלול האקולוגי מסתמכים על לימוד המקצועות הביולוגיים הבסיסיים בכל רמות הארגון, ממולקולות אורגניות והרכב התא ואברוניו ועד החברה וכלל המערכת האקולוגית. הקורסים המתקדמים במסלול הסביבתי כוללים מגוון רחב של קורסים אקולוגיים, כמו אקולוגיה של אוכלוסיות, אקולוגיה אבולוציונית ואקולוגיה מרחבית, כמו גם קורסי שדה (סיורים ותצפיות) ומחנות אקולוגיים המאפשרים עריכה של מיני-מחקרים לבחינה של שאלות אקולוגיות בשדה והתנסות במחקר עצמאי.

 

יש לכם עוד שאלות?

למידע נוסף על התחום הסביבתי והאקולוגי ניתן לפנות לפרופ' ירון זיו (yziv@bgu.ac.il)