​​ShoshanTzahor.jpg

​פרוייקט ​מהמעבדה של פרופ' מישל זכאי - שושן צחור התפרסם בעיתון נוצרי עם חשיפה בינלאומית

קישור לכתבה 

השושן הצחור האמיתי ,Lilium candidum הנו צמח בר ישראלי. הוא גדל בגליל ובכרמל, המהווים את גבול התפוצה הדרומי שלו. לצמח זה יש היסטוריה מפוארת וחשיבות מיוחדת לתרבויות שונות. בעבר סימל פרח זה את ישראל וכעט הוא מזוהה בעיקר עם מריה ועל כן הוא בעל משמעות רבה בעולם הנוצרי.

 

במעבדה של פרופ' מישל זכאי חוקרים את ההתפתחות, הריבוי והפריחה של Lilium candidum. לאחרונה, נוצר שיתוף פעולה עם משק סעידי-רונן בנגב במטרה להקים גידול חקלאי חדש לשיווק בצלים ופרחים של השושן הצחור האמיתי.

 

יצוין, כי הפרח המכונה על פי רוב ה"שושן צחור" אינו השושן הצחור האמיתי, אלא מין אחר של שושן, Lilium longiflorum,  שמקורו ביפן ונקרא בשמו העממי "שושן הפסחא". ​