עובדי מעבדות , כולל סטודנטים, שעקב תעסוקתם עלולים להחשף: למוצרי דם או לבע"ח
(המצויים בסיכון להדבקה בכלבת), חייבים להתחסן כנגד צהבת B או כלבת, בהתאמה.


לידיעת הנוגעים בדבר – באחריות מנהל המעבדה, והעובד/סטודנט לדאוג לקבלת החיסונים לפני מועד תחילת חשיפתם לגורם המסוכן.

 
מתן החיסונים יעשה באופן הבא:

 • עובדי אוניברסיטה -

  יפנו בכתב למחלקת הבטיחות, במכתב יכללו הפרטים הבאים:
  שם ומשפחה, ת.ז., מחלקה, מס' טלפון, וקופ"ח אליה שייך העובד.
  הזימון לחיסון יעשה ישירות ע"י המחלקה לרפואה תעסוקתית של קופ"ח אליה שייך העובד.
 • עובדי ביה"ח סורוקה -

  כולל עובדי אוניברסיטה שמקום עבודתם הוא בשטח ביה"ח סורוקה –
  יפנו לגב' רונית נתיב  בטלפון: 6400734, אשר תתאם עבורם מועד לקבלת החיסון.
 • תלמידי מחקר שאינם מקבלי שכר -

  יפנו ישירות למשרד הבריאות בטלפון 6263511, לתאום תור לחיסונים,
  התשלום ישולם מתקציב המחקר שלהם.


  על כל עובד/סטודנט לקבל את החיסון לפני מועד תחילת עבודתו בגורם הסיכון.
  עובד/תלמיד מחקר המסרב לקבל את תרכיב החיסון,
  מתבקש לחתום על Immunization_refusal_tps.pdfהצהרה בדבר סירובו להתחסן, ולהחזירה למחלקת הבטיחות.