​​​בעשורים האחרונים חלה מהפכה במדיניות החברתית והחוקתית בנושא מתן הזדמנויות שוות לאנשים עם מוגבלויות. לאחרונה חלו בישראל תמורות שהעלו את העיסוק בנושא הנגישות בכלל והנגישות להשכלה גבוהה בפרט, על סדר היום הציבורי. לתהליך זה תרמו שני גורמים עיקריים: תהליכי חקיקה ובראשם חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות משנת 1998 והקמת הנציבות האחראית על הטמעתו ואכיפתו, וכן החלטה אסטרטגית של המוסד לביטוח לאומי להקצות משאבים כספיים להנגשת מוסדות אקדמיים לאנשים עם מוגבלויות. שינויים אלו אפשרו השתלבותם של מספר גדל והולך של סטודנטים עם מוגבלות במוסדות להשכלה גבוהה בארץ.

במהלך השנים האחרונות אנו באוניברסיטה מבצעים תכנית עבודה סדורה במטרה לאפשר נגישות נוחה יותר למתקנים השונים ברחבי הקמפוס. ההחלטות המתקבלות משקפות את מחויבותה של האוניברסיטה לחברה ולקהילה במטרה להקל על ציבור בעלי המוגבלויות, בנגישותם למתקנים שונים ברחבי הקמפוס.

מדובר בביצוע מגוון רחב של פרויקטים רבים כגון:

·         הנגשת כל המעליות בקמפוס.

·         הותקנו מערכות שמע קבועות בכול האולמות הגדולים.

·         הצטיידנו במערכות שמע אישיות המושאלת לכול סטודנט הנזקק לשרות זה בדיקנט הסטודנטים .

·         כל הטכסים באוניברסיטה מונגשים ללקויי שמיעה.

·         אתר האינטרנט של האוניברסיטה בשלבי הנגשה סופיים.

·         רוב תאי השירותים לנכים שופצו והותאמו לתקנים החדשים.

·         הותקנו מאחזי יד ברוב הבניינים ובשטחים הפתוחים.

·         הותקנו מעלונים ומעליות במספר בנינים בהתאם לצורך.

·         הותקנו דלתות הזזה בכול הכניסות לבניינים כדי להקל על באי המקום.

·         דרך הגישה למצפה הכוכבים הותאמה לפי צרכי המקום.

·         כל המדרכות בשערי הכניסה לקמפוס הונמכו והותאמו לתקנים החדשים.

·         כל החניות בקמפוס הותאמו לפי התקנים החדשים.

·         הותקנו מספר רמפות בבית הסטודנט ובמספר רחבות בקמפוס.

·         הותקן מעלון מיוחד בבריכת השחייה שבמרכז הספורט האוניברסיטאי.

·         סימונים במעברים ובמדרגות בשלבי עבודה מתקדמים.

·         הותאמו מושבים בכתות ובאולמות לפי הצרכים במקום.

·         שילוט וסימון בשטחים הפתוחים ובתוך המבנים בביצוע פיילוט.

·         הותקנו מערכות step hear (תמצאות לעיוורים) ברוב הבניינים בקמפוס.


אחראי נגישות פיזית: משה (מוסי) ונטורה
mventura@bgu.ac.il
טלפון: 6461048​
נייד: 052-5793017 

מפת​ נגישות בקמפוס ע"ש משפחת מרקוס
הקליקו על המפה לקבלת מפה מפורטת 


מפת נגישות