למעוניינים בשילוב של תכנות ומדעי הנתונים בתואר החד-חוגי בכלכלה מומלץ לקחת בשנה ג' את קורסי הבחירה הבאים: 

סמסטר א:

מבוא לתכנות בפייתון (202-1-9101): סוגי משתנים: מספרים ומחרוזות ופעולות בסיסיות עליהם קלט ופלט תנאים ולולאות רשימות, מילונים ומבני נתונים אחרים פונקציות מודולים רקורסיה תכנות מונחה עצמים ירושה NumPy , SciPy & Matplotlib ניתוח נתונים הערכת סיבוכיות חישובית​.

מתמטיקה לכלכלנים א' (142.1.3151): הקורס עוסק במושגים בסיסיים באלגברה ליניארית. במהלך הקורס נכסה את הנושאים הבאים: מטריצות והפעולות בהן; מרחבים וקטורים; מערכות משוואות לינאריות; ערכים עצמיים וליכסון של מטריצות; ת​בניות ריבועיות.

מבוא לכלכלה יישומית (142.1.0187​): מטרת הקורס הינה להכיר לסטודנטים נושאים נבחרים בכלכלה יישומית בדגש על ממצאים אמפיריים. במהלך הקורס נדון בשלושה נושאים מרכזיים: אבטלה, תעסוקה ותמריצים בשוק העבודה; התהוות וקבלת החלטות של משקי בית; חדשנות והשקעה במחקר ופיתוח. בכל נושא נערוך היכרות עם המסגרת המושגית ונכיר מאמרים מרכזיים. במסגרת הדיון במחקרים המובילים בכל תחום נתוודע לשיטות אקונומטריות מתקדמות המשמשות להסקת סיבתיות ונבחן את השימוש בהן. הסטודנטים יפתחו מיומנויות קריאה ביקורתית של מאמרים בכלכלה יישומית ואף יתבקשו (בנוסף לבחינה) להציג מאמר באחד הנושאים הנ"ל בפני הכיתה (בקבוצות).​ 

סמסטר ב':

מדעי הנתונים לכלכלנים (364-1-1391): מדעי הנתונים הוא תחום רחב העוסק בהפיכת נתונים גולמיים למידע המאפשר קבלת החלטות אופטימלית. מטרת קורס זה הנה להעניק לסטודנטים לכלכלה כלים לעיבוד וניתוח מגוון בסיסי נתונים וכן גישה ליישומים שונים של ללמ​ידת מכונה. קורס זה יילמד באמצעות תוכנת R, אשר הופכת לסביבת ניתוח הנתונים המועדפת באקדמיה ובתעשייה. בקורס נלמד כיצד לנתח נתונים בשיטות סטטיסטיות קלאסיות כגון מודלים של רגרסיה וסיווג, וכן שיטות חדשות יותר ללמידת-מכונה, הורדת מימד ועוד. מלבד ניתוח הנתונים עצמם גם נסקור כלים אוטומטיים לדיווח ממצאים. דגש יינתן על שימוש בתוכנת R ובשפת SQL בכדי לממש שיטות אנליזה חדשות המתאימות לקבצי נתונים גדולים (Bigdata).​