​​1. קורסי תואר ראשון 

מבוא לתכנות בפייתון (202-1-9101) פייטון_סילבוס.pdf

מדעי הנתונים לכלכלנים (364-1-1391) מדעי הנתונים_סילבוס.pdf

מערכת לימודים מומלצת: 

חד חוגי מדעי הנתונים.png

2. קורסי תואר שני

תכנות ב- R