כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev

הנחיות:
1. בפתיחת טפסים  מסוג doc או rtf- במידה ועולה חלון הזדהות ניתן לבטל חלון זה והטופס יפתח.
2. טיסנים (טפסים מקוונים) מזוהים ע"י הסימול my comp.jpg. לגישה לקובץ הנחיות או לסרטון. במידה ועולה חלון הזדהות יש להוסיף בשורה של שם המשתמש את הדומיין האוניברסיטאי \bgu-users ולאחר מכן להקליד את שם המשתמש (לפרוט אנא גש לקובץ הנחיות).

טפסי האוניברסיטה
הצג הכל        הסתר הכלבטיחות

    1.טיסן- דיווח תאונות עבודהmy comp.jpg בחלון הזדהות יש להקיש שם משתמש\bgu-users


    2.טיסן -טיסן -פינוי פסולת כימית​ my comp.jpg   בחלון הזדהות יש להקיש שם משתמש\bgu-users

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

    1.טיסן- בקשת תמיכה למטרות מחקר my comp.jpg​  בחלון הזדהות יש להקיש שם משתמש\bgu-users

משאבי אנוש - סגל מנהלי וטכני

  1.אישור עבודה נוספת סגל מנהלי וטכני


2. בקשה לסיבסוד קייטנת קייץ
   3.דיווח שעות - עובד סגל מנהלי וטכני
  4.דיווח עבודה- עובד לפי שעות
  5.הודעה על היעדרות
  6.הודעה על היעדרות עובד/ת


  7. הודעה על פטירה
  8.החזר קצובת נסיעה
  9.הלוואה רכב/דירה/רגילה/רפואית/ארוע משפחתי/שיפוצים 
  10.המלצה להעלאה בדרגה
  11.העסקה בשכר של עובדים מינהליים/טכניים בהוראה באוניברסיטה
  12.העסקה/ הארכת העסקה ע"ח תקציבי מחקר- סגל מנהלי וטכני
  13.העסקת סטודנטים-בקשת הארכת העסקה-דרוג 28
  15.העסקת סטודנטים - דיווח שעות
  16.העסקת סטודנטים - בקשה להחזר קצובת נסיעות
  17. העסקת סטודנטים - כתב התחייבות וסודיות
  18. העסקת סטודנטים - מועמד חדש
  19.העסקת סטודנטים - תשלום חד-פעמי
  20. העסקת סטודנטים - כתב התחייבות


   21. העסקת סטודנטים- הזמנה לשימוע
   22. העסקת סטודנטים- החלטה לאחר שימוע


  23.הצהרה בגין העדרות עקב הריון ולידה של בת זוג
  24.הצהרה בגין מחלת הורים
  25.הצגת מועמדות למכרז פנימי.הצגת מועמדות למכרז פנימי
  26.הצהרת עובד/ת בגין מחלת ילדים.הצהרת עובד/ת בגין מחלת ילדים
  27.הצהרה בגין מחלת בן-זוג.הצהרה בגין מחלת בן-זוג
  28. הצטרפות לביטוח חיים
  29. הצטרפות לביטוח בריאות. הצטרפות לביטוח בריאות
  30.הקצבת השתתפות באחזקת רכב.הקצבת השתתפות באחזקת רכב
  31.חשבון נסיעות ואש"ל
  32..טופס101 - כרטיס עובד
  33. טופס 119 - בקשה לקבלת חצי נקודת זיכוי. טופס 119 - בקשה לקבלת חצי נקודת זיכוי
  34.כתב ויתור סודיות.כתב ויתור סודיות
  35.מענק חג.מענק חג
  36.מינוי ממלא מקום.מינוי ממלא מקום
  37. בקשה לנסיעות בתפקיד לחו"ל
  38.סיום עבודה ואישור פיצויים.סיום עבודה ואישור פיצויים
  39.פטור משכר לימוד.פטור משכר לימוד
  40.פטור משכר לימוד בני משפחות עובדים במכללה הטכנולוגית וחריגים.פטור משכר לימוד בני משפחות עובדים במכללה הטכנולוגית וחריגים
  41. בקשה להחזר בגין קבלות לשכר לימוד חוזה אישי כולל. בקשה להחזר בגין קבלות לשכר לימוד חוזה אישי כולל
  42. הצהרה לתוספת עבור מעונות
  43. קביעת זכאות תשלום לשארים    ​

משאבי אנוש- מדור גיוס ופיתוח עובדים

    1. בקשה לאיוש משרה
    2. טיסן- טופס בקשה ללימודים לתואר my comp.jpg בחלון הזדהות יש להקיש שם משתמש\bgu-users
​ 3.    טיסן-  יציאה להשתלמויות קצרות/ארוכות/ימי עיון/כנסים בתשלום  my comp.jpgבחלון הזדהות יש להקיש שם משתמש\bgu-users
    4. יציאה להשתלמות פנים אוניברסיטאית
    5. טיסן- בקשה ליציאה לשומע חופשי my comp.jpg בחלון הזדהות יש להקיש שם משתמש\bgu-users

משאבי אנוש- סגל אקדמי

     6.החזר קצובת נסיעה


 

ספריה

    1. טיסן- בקשה לשימוש בחומר מארכיון טוביהו  my comp.jpg בחלון הזדהות יש להקיש שם משתמש\bgu-users


    2. טיסן- הזמנת ספר מחדר נדירים my comp.jpg בחלון הזדהות יש להקיש שם משתמש\bgu-users


    3.  טיסן- הזמנת פריט מתקציב מחקר my comp.jpg בחלון הזדהות יש להקיש שם משתמש\bgu-users


    4. טיסן -השאלה בין-ספריתית-הזמנת פריט (דרך מערכת אלף להזמנת מאמר/ספר)     
    5. טיסן- הזמנת פריט ממחסן הספרייה my comp.jpg​ בחלון הזדהות יש להקיש שם משתמש\bgu-users


    6. טיסן- הוספה לאגף השמורים. טיסן- הוספה לאגף השמורים  my comp.jpgבחלון הזדהות יש להקיש שם משתמש\bgu-users