26 יונ' 2020
13:00

​​דברי הרקטור בנושא הבחינות:

​​אחר בחינה מעמיקה של האפשרויות והמגבלות הטכנולוגיות (כמו למשל ניתוקים באינטרנט וההכרח לצלם את הנבחנים במהלך הבחינה), התחוור לנו שיש עדיפות לקיום כמה שיותר מבחנים באופן פיזי בקמפוס, וכך החלטנו לפעול.

תכנון מיטבי של פריסת הבחינות, כזה שמאפשר ניצול נכון של המר​חב וריווח נכון של הבחינות עצמן, הוא מלאכת מחשבת ובד"כ נעשה זמן רב מראש. לצערנו לקח זמן עד שהועבר עדכון לאוניברסיטאות בדבר האפשרות להחזיר את הבחינות הפרונטליות. נוסף על כך, רק לפני שבועות מספר קיבלנו את התקנות המסבירות כיצד ניתן לקיים את הבחינות.

אילוצים אלו גררו עיכובים ועל כן לוח הבחינות מתפרסמת רק בימים אלה. זו גם הסיבה להארכת תקופת הבחינות.

לצד זה, אנו מודעים למורכבות של הסמסטר הזה ולקשיים הגדולים שהתמודדתם עימם. אי לכך, אנו רוצים להביא לידיעתכם את הדברים הבאים:

1)     בקורסים בהם משתתפים למעלה מ-30 סטודנטים, יתקיים המתווה הבא: ממוצע ציוני הבחינות משנים עברו יקבעו ציון סף מינימלי לציון הממוצע. באופן זה, אם הציון הממוצע בבחינה יהיה נמוך מציון הסף הנדון, ינורמלו ציוני הבחינה כך שהציון הממוצע בבחינה יהיה שווה לציון הסף.

2)     תאריכי מועדי א׳ במהלך 4 השבועות הראשונים של תקופת הבחינות פורסמו. יתר מועדי א׳ יפורסמו ביום שלישי (ה-9 ביוני). תאריכי מועדי ב׳ יפורסמו ביום רביעי (ה-10 ביוני).

3)     תינתן אפשרות רישום לקורסי המשך בשנת תשפ"א עבור סטודנטים שנכשלו במועד המיוחד של קורס הקדם, אך עברו את הקורס המתקדם בסמסטר ב' תש"ף. בכל מקרה, הסטודנטים יצטרכו לקבל ציון עובר בקורס בו נכשלו.

4)     סטודנט שנכשל בסמסטר הנוכחי בקורס שלא יתקיים בסמסטר קיץ, לא ייחסם רישומו לקורסים אחרים וחובת השלמת הקורס תידחה לסמסטר הבא שבו הקורס יתקיים.

5)     לגבי סטודנטים שנמצאים במצב אקדמי ״שלא לתואר״ בפקולטה להנדסה, החלטה בנוגע לכל סטודנט תידון באופן נקודתי בהתאם למכלול הישגיו.

6)     תקופת הוויתור האקדמי הוארכה עד ליום א׳ ה-14 ביוני והקנס בוטל (במידה והבחינה לא התקיימה).

7)     כל עוד לא יושתו שינויים חדשים ומגבלות נוספות על ידי משרד הבריאות או המל"ג, לאחר פרסום לוח הבחינות המלא בימים הקרובים, לא יוכנסו בו שינויים נוספים.

 

כולנו עוברים תקופה לא פשוטה ונאלצים להתמודד עם מציאות השונה מכל מה שהכרנו בעבר. זוהי הזדמנות להודות לכם על שיתוף הפעולה והחוסן הנפשי. לנו חשוב שתוכלו להמשיך בלימודיכם ושתסיימו את התואר בזמן גם בתוך כל המוגבלויות וההנחיות המכתיבות את סדר ימינו.

בברכה ובהצלחה,

פרופ' חיים היימס, רקטור

 ​