​​1. במדעי הנתונים 

א. Free R Programming Courses for Data Scientists and Machine Learning Programmers​​​​

ב. DataCamp classroom - מאפשר לסטודנטים לקחת קורסים בחינ​ם - לטופס ההרשמה​


ג.http://www.john-ros.com/Rcourse/​​ספר הקורס של ד"ר יונתן רוזנבלט R (לתואר שני)

ד. (Coursera- Data Science Specialization (JHU (מתאים לתואר ראשון ופחות) - MOOC


ה. Swirl - דומה ל datacamp - לימוד R שלב אחר שלב. הלמידה נעשית דרך Rstudio ולא דרך ה browser


2. בסטטיסטיקה ולמידת מכונות (ML)


​​Statistical learning (Stanford- Hastie & Tibshirani)- MO​OC (undergraduates)

Statquest (Youtube page)- statistics, clearly explained

​​​3. כללי

א. https://ocw.mit.edu/index.htm - פלטפורמת הקורסים של MIT, מאות קורסים עם הרצאות וידאו. קורסי הבסיס במתמטיקה וסטטיסטיקה מומלצים במיוחד (כלי מצוין להשלמת פערים בנושאים כגון: חדו"א, אלגברה ליניארית וכו')

ב. https://online.stanford.edu/courses - פלטפורמת הקורסים של STANFORD (פחות מבחר מ-MIT, חלק מהקורסים בתשלום)


ג. https://www.edx.org/ - מאות קורסים אונליין בכל התחומים (כלכלה, מימון, מנהל עסקים, תכנות, סטטיסטיקה, מדעי הנתונים ועוד)


​ד. https://www.coursera.org/ - כנ"ל (התעודות לפעמים דורשות תשלום)


ה. https://www.udemy.com/ - דומה אבל דורש תשלום​