שעות קבלה של מזכירות המחלקה בחדר 459: ימים א-ד בין השעות 10-12​
שעות קבלה של קורסי בחירה ושל מתרגלים יפורסמו באתר המודל​ של הקורס​

שעות קבלה של בעלי תפקידים במחלקה
  
  
  
  
  
  
ראש מחלקהגרדשטייןמרקgrade@bgu.ac.il428א' 16-17
יו"ר ועדת הוראה - תואר ראשוןחזקגדיgadi@bgu.ac.il438ה 10-11
יו"ר ועדת הוראה - תואר שניאבו-קרןעאמרaamer@bgu.ac.il430ה' 14-15
ראש המגמה לחשבונאותגלילכורשgalilk@bgu.ac.il455ד' 10-11 בתאום מראש בדואל
יו"ר ועדת הוראה - תואר שלישיכהן-זדהדניdanoran@bgu.ac.il480Dא' 10-11

 (מוסתרת) ContentEditorWebPart [2]

שעות קבלה של סגל אקדמי במחלקה​​
  
  
  
  
  
אבו-בדרסולימאןabubader@bgu.ac.il439ב' 17-18
אבו-קרןעאמרaamer@bgu.ac.il430ה' 14-15
אילתרןeilatr@bgu.ac.il450
בלומקיןתומרtomerblu@bgu.ac.il474א' 11-12 בתאום מראש בדואל
בן זאבנדבnadavbz@bgu.ac.il453ה' 13:30-14:30
ברוןטטיאנהtatianb@post.bgu.ac.il
ברוןטטיאנהtatianab@bgu.ac.il454
גונזלז-טורסעדהadagt@bgu.ac.il469
גלילכורשgalilk@bgu.ac.il455ד' 10-11 בתאום מראש בדואל
גרדשטייןמרקgrade@bgu.ac.il428א' 16-17
גרשונינעמיnaomige@bgu.ac.il446ה' 14-15
ואן דר בקקריןkvdbeek@bgu.ac.il451ד' 11-12
ווליךאוסקרovolij@bgu.ac.il436א' 11-12
וטשטייןדודwettstn@bgu.ac.ilבניין 72 חדר 431ב' 12.30-13.30
זולטןרועיzultan@bgu.ac.il449ה' 14-15
חזקגדיgadi@bgu.ac.il438ה 10-11
חיימנקואוריorih@bgu.ac.il440ג' 17-18
כהן-זדהדניdanoran@bgu.ac.il480Dא' 10-11
לגזיאלדודdavidlag@bgu.ac.ilבניין 72 חדר 449ה' 10:00-11:00
ליכטמן-שדותשירליshirlees@bgu.ac.ilבניין 72 חדר 475ה' 10:15-11:15
סלעענרanersela@bgu.ac.il427ה' 10-11
עיניעזראeiny@bgu.ac.il434ה' 14-15
רגביאורןorigbi@bgu.ac.il457ה' 10-11
שורץאיתיshurtz@bgu.ac.il בניין 72 חדר 451ד' 13:00-14:00