דלג לתוכן העמוד
המחלקה
לכלכלה
הירשמו ללימודים להרשמה
מקום 1
45%
67%
49%

מקום 1

באחוזי המעבר בבחינת ההסמכה בחשבונאות

45%

עובדים בתחומי הכספים, הכלכלה והפיננסים

67%

מבוגרי המחלקה מצאו עבודה תוך 3 חודשים מסיום התואר

49%

מבוגרי תואר ראשון עוסקים בתפקידים ניהוליים

0
אחוז מבוגרי המחלקה מצאו עבודה בתוך 3 חודשים מסיום התואר
0
אחוז מבוגרי התואר הראשון עוסקים בתפקידים ניהוליים
0
אחוז עובדים בתחומי הכספים, הכלכלה והפיננסים
0
מקום ראשון באחוזי המעבר בבחינת ההסמכה בחשבונאות