✔ האוניברסיטה מציעה מלגות מחיה לתלמידי הדוקטורט על בסיס תחרותי, ועד היום מרבית הדוקטורנטים במחלקה ללימודי המזה"ת זכו במלגות אלה. המלגות ניתנות במשך ארבע שנים בלבד.

✔ מידע אודות מלגות לתלמידי מחקר ניתן למצוא במדור המלגות של בי''ס קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים.

✔ מדי שנה מציע גם מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה הסמוך למחלקה מספר מלגות לתלמידים מצטיינים.

✔ מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום יממן בשנת הלימודים תשע"ה (2014/2015):

·         מלגה לעידוד עבודת דוקטור - 10,000 ₪

·         מלגה לעידוד עבודת גמר לתואר מוסמך - 5,000 ₪

קשת הנושאים למחקר שהמרכז מוכן לתמוך בהם היא רחבה, וכוללת כל מחקר, תיאורטי או אמפירי, שעניינו גורמים המעודדים או המעכבים מעבר מעימות לשלום מנקודת מבט פוליטית, משפטית, פסיכולוגית, תרבותית וכדומה.

למידע מפורט והנחיות לדרך הגשת הבקשות