המחלקה לגאוגרפיה מציעה לימודים לתואר שני בשלושה תחומים מרכזיים: תכנון עיר ואזור, במסגרת המגמה לתכנון ערים, גאוגרפיה פיזית וטכנולוגיות מידע גאוגרפיות.
הלימודים לתואר שני במחלקה מתאפשרים במסגרת המסלול למחקר (לימודים עם תזה) ובמסגת המסלול הכללי (לימודים ללא תזה). 
בדפים הבאים תוכלו למצוא מידע אודות תחומי הלימוד והמחקר השונים.