מא-05.jpg

 

נושאי לימוד עיקריים
השפעת שינויי האקלים על מערכות טבעיות, פוריות וסחיפה של קרקעות, אנרגיות מתחדשות, אקלים סביבה ואדם, מחזורים ביוגאוכימיים, גאו-אקולוגיה, הידרולוגיה של מים עיליים ושיטפונות, תהליכים איאוליים וסופות אבק, גאומורפולוגיה של אזורים צחיחים.

לימודי סביבה לתואר שני כוללים התמחות בנושא מחקרי בתחומי הסביבה ובכלל זה קרקע, אנרגיות מתחדשות, ביוגאוכימיה, אקולוגיה, הידרולוגיה, קיימות ועוד. לימודי התואר השני מאפשרים התמקצעות בתחום הידע לקראת לימודי דוקטורט או תעסוקה בתחום בתפקידים מתקדמים.

ראש המסלול: ד"ר אבנר גרוס

אנשי סגל

 

קורסים מרכזיים

אפשרויות תעסוקה

מכוני מחקר, גופים ציבוריים בנושאים של משאבי טבע, משרדים ממשלתיים ,תכנון וייעוץ סביבתי, קלין-טק.