​​​​​​​​​​​​​

תכנון ערים-04.jpg
 

אודות התכנית

 • המגמה לתכנון ערים מכשירה מתכננים וחוקרים במגוון התחומים של תכנון ערים ואזורים והגאוגרפיה האנושית-חברתית. תכנית הלימודים מקיפה 42 נק"ז. הלימודים כוללים קורסי חובה  בתיאוריה (הכרות עם הספרות העדכנית בתחום תכנון הערים ועם הסוגיות התיאורטיות והפרקטיות), כלים (מערכות מידע גיאוגרפיות - GIS, שיטות מחקר וסטטיסטיקה מתקדמים, ניתוח מרחבים עירוניים, יסודות בתכנון תחבורה ועוד), קורסי התנסות, בדמות סדנאות תכנון מעמיקות, במסגרתן התלמידים מתנסים בהכנת תכנית או מסמך מדיניות במרחב קונקרטי.
 • קורסי הבחירה כוללים מגוון קורסים בהיבטים סביבתיים ובתכנון לקיימות חברתית וסביבתית, קורסים בעיצוב עירוני, קורסים בתכנון תשתיות הנדסיות ובתכנון תחבורה וקורסים בתחומי המדיניות הציבורית.
 • הלימודים כוללים הכרות מעמיקה עם מערכת התכנון בישראל: דיני התכנון והיבטים משפטיים של תכנון, יסודות בתכנון סטטוטורי, סיורים וביקורים בוועדות תכנון ובנייה ברחבי הארץ.
 • בוגרי המגמה זכאים להירשם בפנקס המתכננים המנוהל על ידי  איגוד המתכננים בישראל​.

 
 

מיקוד הלימודים בתכנון סביבתי

 • כחלק מתכנית הלימודים במגמה לתכנון ערים, יכול הסטודנט להתמקד בלימודי תכנון סביבתי. להלן מסגרת קורסים מומלצת למעוניינים בהתמקדות בתחום זה:
 • ​קורסי ליבה של המגמה לתכנון - סוגיות תיאורטיות בתכנון/תיאוריות ביקורתיות בתכנון, תכנון סטטוטורי, היבטים משפטיים של תכנון ומרחב, ממ"ג למתכננים – 9 נק"ז
 • סדנאות בתכנון – 1 כללית, 2 בתכנון סביבתי – 12 נק"ז
 • סמינר או עבודת גמר בתכנון סביבתי – 4 נק"ז
 • קורסי בחירה מתחום התכנון הסביבתי ( 17 נק"ז) הכוללים בין היתר: מודדים קיימות (3 נק"ז), היבטים סביבתיים של התכנון (3 נק"ז), מיקרו אקלים (4 נק"ז), אקלים ואנרגיה בתכנון הסביבה הבנויה (2 נק"ז) ועוד.
 • כחלק מקורסי הבחירה, ניתן אף ללמוד עד 8 נק"ז של קורסים רלוונטיים מהתואר הראשון כגון:  תסקירי השפעה על הסביבה (2 נק"ז), מבוא למדיניות וסביבה (3 נק"ז), אתיקה סביבתית (2 נק"ז), מבוא לבניה ירוקה (3 נק"ז), שינויי אקלים (3 נק"ז). 
 • תלמידים במסלול המחקרי ילמדו סדנת תכנון כללית וסדנא סביבתית (8 נק"ז) + תזה בתחום סביבתי (12 נק"ז).​


תנאי קבלה ותכנית השלמות

 • ללימודי התואר השני זכאים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון בגאוגרפיה (או בעלי זכאות לתואר ראשון בגאוגרפיה) ממוסד אקדמי מוכר, בציון 80 ומעלה למסלול הלא-מחקרי ובציון 85 ומעלה למסלול המחקרי.
 • בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים יידרשו ללמוד קורסי השלמה בנוסף ללימודי התואר השני. תכנית ההשלמות כוללת עד שני קורסים מתחומי הגיאוגרפיה האנושית, קורס בגאוגרפיה פיסית וקורס מבוא לממ"ג. נדרש ידע בסיסי בסטטיסטיקה ושיטות מחקר.
 • ראש המגמה: פרופ' נורית אלפסי

 • >> לעלון מידע אודות תכנית הלימודים לתואר שני במגמת תכנון ערים​​
 

אנשי סגל

קורסים מרכזיים

 • תכנון עיר ואזור – סוגיות תיאורטיות
 • היבטים משפטיים בתכנון מרחבי בישראל
 • ניתוח מרחבים עירוניים
 • מבוא לעיצוב עירוני
 • משפט ומדיניות סביבתית
 • מבוא לקיימות במאה ה21
 • תכנון תחבורה למתכנני ערים
 • מערכות מידע גיאוגרפיות למתכננים
 • תיאוריות ביקורתיות בתכנון

אפשרויות תעסוקה

רשויות מקומיות: תחום התכנון, תחומי ממ"ג; מנהל התכנון; משרד להגנת הסביבה; משרד התחבורה; משרד הבינוי ורשות מקרקע ישראל; צה"ל, אגף תכנון; משרד הביטחון; משרדי ממשלה אחרים;  החברה להגנת הטבע; גופי ייעוץ ותכנון פרטיים; ארגוני סביבה ותכנון מרחבי.