​התכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה

הוראת המדעים והטכנולוגיה היא דיסציפלינה החוקרת תהליכי הוראה ולמידה של מקצועות המתמטיקה, מדעי הטבע והטכנולוגיה. במסגרת הלימודים מושם הדגש על שילוב בין העמקת הידע המדעי, הידע הפדגוגי והמחקר החינוכי.

מטרת התכנית להקנות לתלמידיה הסתכלות כוללת ומעמיקה על תהליכי ההוראה והלמידה של מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה בבית הספר ומחוצה לו, ולתת להם כלים לחקור ולפתח תהליכים אלו. התוכנית מעניקה ללומד הזדמנות להתפתח כמורה-חוקר על סמך התובנות העולות ממחקריו.

התכנית מציעה לימודים לתואר שני (.M.A) ולדוקטורט  (.Ph.D)המשלבים קורסים בחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי עם קורסים המיועדים להעמיק ולהרחיב את הידע הדיסציפלינארי. כמו כן, בתכנית ניתנת התייחסות רבה להיבטים התרבותיים, החברתיים והפילוסופיים של המדע והטכנולוגיה.

ארבעת חברי הסגל  האקדמי בתכנית​ חוקרים בתחומי הוראת הביולוגיה, אקולוגיה, פיסיקה, מתמטיקה וטכנולוגיה, מנחים סטודנטים לתואר שני ושלישי, ועוסקים בפיתוח פרויקטים מחקריים מתקדמים.​