​​כחלק ממערך ההסברה למניעת הטרדה מינית נרכשה "הלומדה למניעת הטרדה מינית" המסבירה מה היא הטרדה מינית, מתארת בפירוט את החוק והנוהל על ידי הצגת מקרים ספציפיים מלווים בסרטונים. ​​

הלומדה היא קורס חובה לכל הסטודנטים באוניברסיטה בכל התארים ובכל הפקולטות.
הסטודנטים חייבים לבצע את הלומדה בשנה הראשונה של כל תואר. 

הלומדה קיימת בשתי שפות - עברית ואנגלית. 

בסוף הלומדה יש שאלון. הסטודנטים צריכים לענות נכון על כל השאלות בשאלון.
ניתן לבצע את הלומדה מספר בלתי מוגבל של פעמים עד להצלחה.  

רישום לקורס:​​ "לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית" »

תוך 24 שעות מרגע ההרשמה הלומדה תופיע תחת "הקורסים שלי" ב
מערכת moodle​​


סטודנטים שלא ישלימו את הלומדה במועד ינקטו נגדם סנקציות ותחסם גישתם למערכת המידע האישי (צפייה בציונים, הפקת אישורים וכו').

סטודנטים ותיקים שטרם השלימו את הלומדה וכעת נחסמה גישתם למערכת המידע האישי – כדי לשחרר את החסימה עליכם להירשם ללומדה ולהשלימה בהקדם!

בכל שאלה נוספת בנוגע ללומדה, ניתן לפנות במייל, בצירוף שם מלא ומס' ת.ז. לדוא"ל: masscourse@post.bgu.ac.il