עצור

הצהרת מחויבות​​


החוק למניעת הטרדה מינית הוא דוגמה יי​חודית לחקיקה שמשנה מציאות. החוק הביא לשינוי חברתי, לקידום השוויון בין המינים, ליצירת מודעות והרתעה והכול במטרה למגר את תופעת ההטרדות המיניות הפוגעת בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובזכותו לשוויון. 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מחויבת למאבק במניעת הטרדות מיניות.
האוניברסיטה משוכנעת כי טיפול יעיל ואפקטיבי הוא שילוב של פעולות מניעה: הסברה והדרכה, לצד טיפול נחוש, רציני ומקצועי, בכל מקרה של הטרדה מינית- משלב תחילת הבירור ועד למיצויו. 

האוניברסיטה פועלת ותפעל למיגור ההטרדות המיניות, כדי לייצר סביבת ע​בודה ולימודים ב​טוחה, שוויונית ומכבדת, אשר בלעדיה לא ניתן לקיים חירות חשיבה, העצמה אישית, הפרייה הדדית, מחקר ולימוד פוריים. 

מטרות אתר זה הן להגביר את המודעות למניעת הטרדות מיניות, להוות מקור לידע ולמידע, לחזק את האמון במערכת ע"י שיתוף במכלול הפעילות הקיים באוניברסיטה בנושא זה, מתוך אמונה ששקיפות מגבירה את הנכונות להתלונן, ובתוך כך מסייעת למיגור התופעה​.