​ השתלמויות לעו"ס ולעוסקים במקצועות הטיפול

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף עם המחלקה לעבודה סוציאלית מציעים מגוון רחב של קורסים והשתלמויות המיועדים לקהל העובדים הסוציאליים ולעוסקים במקצועות הטיפול. הקורסים מעניקים ללומדים כלים ושיטות טיפוליות אשר מסייעים בעבודה עם האוכלוסיות השונות או ברכישה של צורת טיפול נוספת.

קורסים מקצועיים

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
טיפול באמצעים אמנותיים14/11/2018מוכר לגמול השתלמות
C.B.T בטיפול נובמבר 2018, מוכר לגמול השתלמות
גישור משפחתי - גירושן ופרידהנובמבר 2018
הנחיית קבוצות14/11/2018מוכר לגמול השתלמות
טיפול אינטגרטיבי ממוקד וקצר מועדנובמבר 2018
תכנית להכשרת מטפלים באנשים המצויים על הרצף המיני-מגדרינובמבר 2018

קורסים לפיתוח מיומנויות

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
אינטליגנציה רגשית בעבודהנובמבר 2018
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה11/11/2018
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני05/11/2018
פיתוח מיומנויות הניהול06/11/2018קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול07/11/2018קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות