​ השתלמויות לעו"ס ולעוסקים במקצועות הטיפול

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בשיתוף עם המחלקה לעבודה סוציאלית מציעים מגוון רחב של קורסים והשתלמויות המיועדים לקהל העובדים הסוציאליים ולעוסקים במקצועות הטיפול. הקורסים מעניקים ללומדים כלים ושיטות טיפוליות אשר מסייעים בעבודה עם האוכלוסיות השונות או ברכישה של צורת טיפול נוספת.

קורסים מקצועיים

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
טיפול באמצעים אמנותיים10/03/2019מוכר לגמול השתלמות
C.B.T בטיפול נובמבר 2019, מוכר לגמול השתלמות
גישור משפחתי - גירושין ופרידהנובמבר 2019
הנחיית קבוצותנובמבר 2019, מוכר לגמול השתלמות
סוגיות במיניות בטיפול10/03/2019מוכר לגמול השתלמות

קורסים לפיתוח מיומנויות

שם הקורס
  
תאריך פתיחה
  
הערות
  
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה03/03/2019
התכנית לייעוץ ופיתוח ארגונינובמבר, 2019
פיתוח מיומנויות הניהול12/03/2019קורס ערב, מוכר לגמול השתלמות
פיתוח מיומנויות הניהול17/02/2019קורס בוקר, מוכר לגמול השתלמות