כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Office of the Academic Secretary
המזכירות האקדמית היא הזרוע המבצעת בתחום המנהל האקדמי באוניברסיטה.
היא משמשת כגוף מטה לתאום הפעילות המנהלית האקדמית בין יחידות האוניברסיטה השונות.
בראשה עומד המזכיר האקדמי בכפיפות ישירה לרקטור האוניברסיטה.
 
אתר המזכירות האקדמית מתעדכן באופן שוטף לגבי מידע על נושאים כלל אוניברסיטאיים
וחוצי פקולטות כמו: נוהל בחינות אוניברסיטאי, תקנון אקדמי, לוחות שנה, חוק זכויות הסטודנט, פרק כללי של השנתון , מלגות לתלמידי מחקר, ועוד.