הכשרת_דירקטורים.png 
מטרה                     
תפקיד הדירקטור ונושא המשרה בחברה חשוב, מגוון ומחייב ידע רב ומעודכן. הקורס מעניק ידע בתחומים משפטיים ופיננסיים וכלים הנחוצים לדירקטור ו/או לנושא המשרה במילוי תפקידו. מפגש עם דירקטורים ונושאי משרה בכירים מאפשר למידה מבעלי ניסיון.
 
קהל היעד               
☑️ המעוניינים להכשיר עצמם לתפקיד של דירקטורים ו/או נושאי משרה בחברות, דירקטורים מכהנים ונושאי משרה בכירים, המעוניינים להתעדכן בתחיקה החדשה ולרענן ידיעותיהם בנושאי התפקיד השונים.
 
בין הנושאים בקורס:    
⎈ סוגי תאגידים בישראל
⎈ מבנה הון החברה
⎈ עקרונות חשבונאיים מקובלים, קריאת דוחות כספיים
⎈ סוגי מניות; הקצאה והעברת מניות
⎈ סמכויות הדירקטוריון
⎈ דרכי התגוננות של נושאי משרה
⎈ ביקורת פנימית בתאגידים
⎈ ניהול תקציב ותזרים מזומנים

שיטת הלימוד           
הוראה פרונטאלית, סימולציות, דיונים, ניתוח אירועים (Case study)
 
מרכז  אקדמי           
עו"ד אברהם חורש, דירקטור  וחבר סגל אקדמי באוניברסיטת בן- גוריון בנגב.
 
בין המרצים            
עו"ד אברהם חורש, מר דני פאר-מנכ"ל רותם תעשיות לשעבר, עו"ד יוסף ירום-דירקטור בנק הפועלים, ד"ר יעקב ליפשיץ-דירקטור וחבר סגל  אקדמי אוניברסיטת בן גוריון בנגב, רו"ח גיל בר-מבקר הפנים של חברת אל-על , ועוד.
 
היקף
56 שעות אקדמיות (14 מפגשים של 4 שעות אקדמיות כ"א).

מועד פתיחה
נובמבר 2019,  בין השעות 17:00-20:15.

תעודה                     
לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 
 
לפרטים והרשמה     
טלפון: 08-6472626 I פקס: 08-6477386 I דוא"ל: uces@bgu.ac.il
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3​​