מטרת דף זה היא לתת לך את ​המידע הראשוני הנחוץ לנחיתה רכה באוניברסיטה ובמחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה.
הלימודים יחלו ביום א', ה- 27.10.19, כ"ח בתשרי תש"פ​.
לכל מגמת לימודים ומסלול יש תוכנית לימודים מומלצת. ככלל, אם אין לך סיבה מיוחדת, כדאי לך לא לסטות מתוכנית הלימודים.ניתן להפיק מערכת שעות  בהתאם לתוכנית המומלצת באתר המחלקה: מערכת שעות שבועיתמערכת שעות לפני שנים ומסלולים.​

להלן הפעולות שעליך לבצע לפני תחילת הלימודים:   
1.    היעוץ להרשמה לקורסים  יתקיים לפני פתיחת שנה"ל ב- 9.9.19. ​
2.      הרישום לקורסים  מתבצע באינטרנט ב- 2.10.19​ (לתלמידי שנה א'/מתקבלים חדשים) . לבדיקת חלון זמן לרישום 
       (מעודכן בסמוך למועד). במקרה של בעיות ברישום, ניתן לפנות למזכירות​ במייל לכתובת geology@bgu.ac.il.
       לתלמידים הלומדים בתוכנית לימודים משולבת (לתואר כפול) יש להרשם לשתי המחלקות.
       הרישום לקורסים יתבצע בהתאם לדוגמא
3.    הרשאות מחשוב - לביצוע ההרשמה הינך נדרש/ת לקבל הרשאה (שם משתמש וסיסמא).
       סטודנט שאין ברשותו קוד סודי (הקוד רשום בהודעת הקבלה לאוניברסיטה) יוכל לקבלו במערך המחשוב
       של האוניברסיטה, חדר מס' 01 בניין 58, בהצעת תעודה מזהה. לפרטים לחץ כאן.
 
אנגלית
אם אין לך פטור באנגלית, עליך להתחיל את לימודי האנגלית בסמסטר א', ע"פ הרמה שנקבעה לך במבחן הפסיכומטרי או מבחן אמי"ר.
 
תכנית הלימודים כוללת שני קורסים מתוקשבים:
 "הכרת הספרייה" ו"לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית" , הקורסים אינם מקנים נקודות זכות אך מהווים חובה להשלמת התואר. יש לסיימם בסמסטר א'.
 
ניתן לבצע שינויים בתוכנית הלימודים בתקופת ​השינויים – במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר.

לאחר ההרשמה לקורסים עליך להוציא תדפיס ולוודא שאין טעות ברישום.
 
אישור לימודים
ניתן להנפיק אישור לימודים בתום הרישום לקורסים. תוכלו להדפיסו באופן עצמאי מיד לאחר הרישום. 
 
** הכנה לקורסי מתמטיקה, פיזיקה וכימיה
אנו מציעים לך לעשות הכנה לפני פתיחת שנת הלימודים בקורסי מתמטיקה, פיזיקה וכימיה.
 
לקויות למידה
סטודנטים עם בעיות ליקויי למידה מתבקשים לפנות בתחילת הסמסטר לדיקן הסטודנטים לקבל מידע ואישור להקלות.
 
תלמידים המתקשים בלימודים יכולים לקבל שיעורי עזר באמצעות דיקן סטודנטים או ליווי של סטודנטים בוגרים מהמחלקה. יש לפנות בבקשת עזרה למזכירות המחלקה.

במשרד דיקן הסטודנטים ניתן גם לקבל סיוע כספי .

 
סטודנטים בעלי רקע אקדמי קודם  המבקשים לקבל פטור אקדמי על קורסים שלמדו בעבר:
סטודנטים שלמדו באוניברסיטת בן גוריון- יש למלא טופס מקוון בקשת פטורים לסטודנטים שלמדו באוניברסיטת בן-גוריון
סטודנטים שלמדו במוסד אחר - יש למלא את הטופס בקשת פטורים לסטודנטים שלמדו במוסד אחר, בצירוף סילבוס הקורס וגיליון ציונים חתום ע"י המוסד ולהגיש למזכירות המחלקה להמשך הטיפול. מומלץ להגיש את הטפסים לפטורים לפני פתיחת שנת הלימודים.

לשרותך אתר הבית של המחלקה, בו תוכל לעיין בשנתון הפקולטה, תוכניות הלימודים, תקנון, פרשיות לימודים וכו'.
 
בחינות
לוח הבחינות הסופי מתפרסם במינהל תלמידים.
 
סיורים
ן > מידע על קורסים > סיורים.
 ימי הסיור יתקיימו בימי ה' בשבוע.
 
כתובת מייל geology@bgu.ac.il תשמש את הסטודנטים להתכתבות עם מזכירות המחלקה בכל נושא שאתם מעוניינים לשתף אותנו, להתייעצות ולתמיכה וננסה לסייע כמיטב יכולתנו.
יש לקבוע בתחילת השנה נציגי ועד מכל מסלול ומגמה ולהודיע למזכירות המחלקה.
 
פרסי לימודים – לתשומת לבכם, אחד התנאים למועמדות לקבלת פרסי הצטיינות הוא צבירת 17 נק' בכל סמסטר ו-36 נק' זכות לפחות בשנה.
  
 בברכת שנה טובה, שנת לימודים פוריה ומוצלחת,
 
רחלי שמעון​
הממונה על המינהל במחלקה
צהלה שרעבי,
רכזת לענייני סטודנטים ​