נושאי המחקר במסגרת הלימודים לתואר השני כוללים מגוון רחב של נושאים בתחומים תיאורטיים, ניסויים ויישומיים. הסטודנט יבצע את עבודת המחקר על פי הנחיות המנחה ויסכם אותה בתזה כתובה. העבודה תאושר על ידי המנחה ותוגש לשיפוט. במידת הצורך העבודה תתוקן בהתאם להערות השופטים. לאחר שלב התיקונים ומסירת עותק מתוקן לשופטים יקבע מועד להרצאה ובחינת הגנה על התזה.

במהלך התואר חובה להירשם לעבודת גמר בהיקף של 14 נק"ז.  ניתן לפצל במהלך הסמסטרים ב' ג' ו-ד' לצורך השלמת 21 נק"ז ו/או להירשם בסמסטר ד' ל- 14 נק"ז.

​206.2.8889 = 1 נק"ז​​
​206.2.8885 = 5 נק"ז
​​206.2.8882 = 2​ נק"ז​206.2.8887 = 7 נק"ז
​ 206.2.8883 ​​= 3 נק''ז​​​
206.28880 = 13 נק"ז
​ 206.2.8884 = 4​ נק"ז​
​​206.2.8881 = 14 נק''ז​

shutterstock_552171610.jpgלתשומת לבכם, לא ניתן להירשם ל"עבודת גמר"                                    עם מספר נקודות זהה פעמיים.

עבודות גמר תואר שני

הצג הכל
הסתר הכל

עבודות גמר תואר שלישי

הצג הכל
הסתר הכל