​המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה מכירה בכך שהובלה והצטיינות במחקר דורשים השקעה מרובה בזמן ומיקוד של הסטודנטים.ות לתארים מתקדמים. בנוסף, המחלקה רואה בהשתלבות של תלמידי.ות מחקר כחלק חשוב מהתפתחות המדעית.


המחלקה מציעה תמיכה לסטודנטים.ות אשר עומדים.ות בתנאים הב​אים: 

מלגות.jpgקבלה מעמד מן המניין ומצב אקדמי תקין.

מלגות.jpgהקדשת זמן מלא לפעילות המחקרית.


מבנה המלגות

סטודנטים לתואר שני אשר עומדים בקריטריונים לעיל, יהיו זכאים למלגות עפ"י הפירוט הבא: 

מלגות.jpgמלגת קיום

מלגות.jpgמימון שכר לימוד מלא בתקופה הנורמטיבית

מלגות.jpg​שכר עבור העסקה כעוזרי הוראה (הדרכה בשדה/תרגול/מעבדות)


מלגות קיץ

מלגות קיץ יוענקו לסטודנטים מצטיינים אשר יחלו עבודתם במחקר בחודשי הקיץ, יולי, אוגוסט וספטמבר. ​

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מזכירות המחלקה: 08-6461289 ; geology@bgu.ac.il.

מידע נוסף ניתן למצוא גם בתקנון המלגות האוניברסיטאי.