learningDisability.png

מלגת מנהיגי שוליך


​אנו ​מחפשים צעירים בעלי מודעות חברתית אשר רואים עצמם כחלק ממנהיגי העתיד של ישראל, מנהיגים, אשר מלבד הרצון ללמוד ולצמוח ברמה האישית, רוצים גם לתת חזרה ולפעול לשיפור וקידום החברה בישראל. 

רשאים להגיש את מועמדותם סטודנטים אשר עתידים להתחיל את שנת הלימודים הראשונה שלהם לתואר ראשון בתחומי המדעים, ההנדסה, הטכנולוגיה והמתמטיקה.

מלגות.jpgלפרטים נוספים >>


star.png

​תוכנית "אשלים" לסטודנטים מצטיינים​

מטרת התוכנית היא לחשוף את הסטודנטים הטובים ביותר בפקולטה לתחומי מדעי הטבע.
לתוכנית יתקבלו מועמדים מצטיינים לתואר ראשון עם נתוני קבלה גבוהים ביותר, זוכי "פרס הצטיינות", למועמדים מצטיינים (סטודנטים שיצטיינו בהמשך לימודיהם ויאותרו ע"י רכזי אשלים במחלקות יוכלו להצטרף במהלך לימודיהם, וזאת בהתאם לכללי התוכנית).
למצטייני "​​אשלים" תיבנה מסגרת לימודים שתאפשר להם למצות את יכולותיהם הגבוהות.​

מלגות.jpgלפרטים נוספים >>

saturn.png

​מסלול מהיר לתואר שני - תכנית דקלים למצטיינים


הפקולטה למדעי הטבע מובילה ומקדמת את המחקר בתחומי מדעי הטבע: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים ומדעי כדו"א והסביבה.

מטרת התכנית היא לתת כלים לסטודנטים מצטיינים בתואר ראשון, ולשלבם במחקר, לקראת לימודים לתארים מתקדמים. המחקר שיבוצע, יהווה בסיס למחקר העתידי בתואר השני. תלמידים שימשיכו לתואר שני יוכלו להשלים את עבודת המחקר הדרושה ולסיים את לימודיהם בשלושה סמסטרים.​

מלגות.jpgלפרטים נוספים >>

​​fallingStar.png

​פרסי לימודים עבור הצטיינות​


אוניברסיטת בן-גוריון מעניקה מדי שנה פרסי לימודים לתלמידים שהצטיינו בלימודיהם בשנה החולפת. הפרסים מוענקים עפ"י קריטריונים המאושרים מדי שנה ע"י הוועדה המרכזת.

מלגות.jpgלפרטים נוספים >​>​