שם הסטודנטkid.svg מנחה​advisor.svg מיילmail.svg
אבטיסיאן חורן ד"ר אלכסי קמישני avestisy@post.bgu.ac.il
אלה גואיסון  פרופ' ירון קציר jewison.ella@gmail.com
בוייקו ולריה פרופ' אורית סיון valeri.boyko@gmail.com
גפני אלמוג פרופ' אורית סיון almogga@post.bgu.ac.il
דוטא סאורב ד"ר גלעד אנטלר saurav.iiserk@gmail.com
דמבו נטע פרופ' רועי גרנות  netagins@post.bgu.ac.il
פוקס סטיבן פרופ' ירון קציר sthephen@post.bgu.ac.il
פלרין אנדרה פייר פרופ' אורית סיון pellerin@post.bgu.ac.il