מעודכן לתשפ"א:​

שם הסטודנטkid.svgמנחהadvisor.svgמיילmail.svg
אבנרי עדי​פרופ' סיגל אברמוביץ​adiav@post.bgu.ac.il
אדר שרהפרופ' ירון קציר
פרופ' יונתן לרון
sarite@post.bgu.ac.il

ארואץ נמרודפרופ' שמעון פיינשטייןaharonmj@gmail.com
אדם אהרוןד"ר איתי חביב
פרופ' דני בלומברג
aharonmj@gmail.com
אשד יהלד"ר גלעד אנטלר
פרופ' סיגל אברמוביץ​
yaheles@post.bgu.ac.il
בלייר אלמוגפרופ' מיכאל צסרסקיblaer@post.bgu.ac.il
בר דיין נדבפרופ' ירון קציר
פרופ' שמעון פיינשטיין
nadab@post.bgu.ac.il
​ברמן עדי
​פרופ' יבחר גנאור
פרופ' דני בלומברג
​adiberm@post.bgu.ac.il​
גבריאלי תוםפרופ' יוסי חצורtomgab@post.bgu.ac.il
גל ערןפרופ' אורית סיוןeranq@post.bgu.ac.il
גלכמן יונתןפרופ' מיכאל צסרסקיglechman@post.bgu.ac.il
גרובר אביבפרופ' מיכאל צסרסקיavivgrub@post.bgu.ac.il
הובר לין פרופ' סיגל אברמוביץ​hooberl@post.bgu.ac.il
הלמן עמיתד"ר רוני קמאיamithell@post.bgu.ac.il
הניג הרןפרופ' ירון קצירharanhe@post.bgu.ac.il
חבושה יעקב קוביפרופ' לירן גורןkobihavu@post.bgu.ac.il
חג'בי רבידפרופ' לירן גורןravidha@post.bgu.ac.il
טופז אמירד"ר יובל בונהamirtop@post.bgu.ac.il
כהן פרץ אנאלפרופ' סיגל אברמוביץanaelcoh@post.bgu.ac.il
כהנא נעמי לאהפרופ' לירן גורן
פרופ' יונתן לרון
Kahanena@post.bgu.ac.il
כחולי תום ד"ר איתי חביב
פרופ' יונתן לרון
tomkah@post.bgu.ac.il
כנר תום ד"ר יובל בונהkanerto@post.bgu.ac.il
לוטם נועםפרופ' אורית סיוןlotem@post.bgu.ac.il
עופרי עמרי מאירד"ר רוני קמאיomrio@post.bgu.ac.il
פונרו ערןפרופ' סיגל אברמוביץ
פרופ' שמעון פיינשטיין
funaro@post.bgu.ac.il
פורת עמריפרופ' לירן גורןomripo@post.bgu.ac.il
פינקו דורוןפרופ' סיגל אברמוביץdoronpi@post.bgu.ac.il
צווייג אירינהפרופ' אלכסיי קמישניirinaz@post.bgu.ac.il
צרף לינויפרופ' סיגל אברמוביץlinoyfa@post.bgu.ac.il
קורל הדרפרופ' סיגל אברמוביץhadarko@post.bgu.ac.il
קלוש עמית ד"ר איתי חביב
פרופ' יונתן לרון
amitkall@post.bgu.ac.il
קצין זוהר בלומהפרופ' לירן גורןzoharka@post.bgu.ac.il
קשטן מרקוביץ נדבד"ר רוני קמאיkashtann@post.bgu.ac.il​
רודניצקי נעמהד"ר גלעד אנטלר
ד"ר אבנר גרוס
naamarud@post.bgu.ac.il
רייפמן גדפרופ' רועי גרנותraifmang@post.bgu.ac.il​