מעודכן לשנת תש"פ:


שם הסטודנטמנחהמייל
אבנרי עדיפרופ' סיגל אברמוביץ​adiav@post.bgu.ac.il
אדם אהרוןד"ר איתי חביבaharonmj@gmail.com
אלחדד אלוןפרופ' ירון קצירalonelh@post.bgu.ac.il
אשד יהלד"ר גלעד אנטלר
פרופ' סיגל אברמוביץ
yaheles@post.bgu.ac.il
אשכנזי לירןפרופ' סיגל אברמוביץleerona@post.bgu.ac.il
בלייר אלמוגפרופ' מיכאל צסרסקיblaer@post.bgu.ac.il
בר דיין נדבפרופ' ירון קצירnadab@post.bgu.ac.il
גבריאלי תוםפרופ' יוסי חצורtomgab@post.bgu.ac.il
גל ערןפרופ' אורית סיוןeranq@post.bgu.ac.il
גלכמן יונתןפרופ' מיכאל צסרסקיglechman@post.bgu.ac.il
גרובר אביבפרופ' מיכאל צסרסקיavivgrub@post.bgu.ac.il
הלמן עמיתד"ר רוני קמאיamithell@post.bgu.ac.il
הניג הרןפרופ' ירון קצירharanhe@post.bgu.ac.il
חבושה יעקב קוביפרופ' לירן גורןkobihavu@post.bgu.ac.il
טופז אמירד"ר יובל בונהamirtop@post.bgu.ac.il
כהן פרץ אנאלפרופ' סיגל אברמוביץanaelcoh@post.bgu.ac.il
לוטם נועםפרופ' אורית סיוןlotem@post.bgu.ac.il
עופרי עמרי מאירד"ר רוני קמאיomrio@post.bgu.ac.il
פונרו ערןפרופ' סיגל אברמוביץfunaro@post.bgu.ac.il
קורל הדרפרופ' סיגל אברמוביץhadarko@post.bgu.ac.il
ריאמר סידניד"ר גלעד אנטלרriemer@post.bgu.ac.il
רייפמן גדפרופ' רועי גרנותraifmang@post.bgu.ac.il