​​דינמיקה קטן.jpg
דינמיקה של תהליכי פני שטח בכדור הארץ
גיאומורפולוגיה, אבולוציה של נוף, יחסי גומלין בין טקטוניקה מורפולוגיה ואקלים, גיאומורפולוגיה טקטונית, מכניקה של מערכות גרגריות ונוזליות, מכניקה של אזורי גזירה בגלישות קרקע ובשברים.


ביוגיאוכימיה סביבתית
מחזור היסודות באוקיאנוסים ובגופי מים, מחזורים גיאוכימיים בכדור הארץ, המלחת אקוויפרים, השפעת האדם על אקלים כדור הארץ, פיתוח מדדים לפליאו-אקלים, טיהור טבעי של מערכות מימיות.​
​​הנדסית קטן.jpg

גיאולוגיה הנדסית וגיאו-מכניקה
יציבות מדרונות וחללים תת-קרקעיים בסלעים, מכניקה של קרקעות, סלעים וחומרי בניה, שיטות מתקדמות לשיפור קרקעות, פיתוח שיטות לניטור של חללים תת-קרקעיים.

​​
טקטוניקת הלוחות ותהליכים גיאודינמיים ארוכי טווח
תהליכי היווצרות הקרום האוקיאני לאורך רכסים מרכז אוקיאנים. 
​התפתחות השדה המגנטי של כדור הארץ.

DSC_8191 croped.jpg​​​​
רעידות אדמה
אנליזה של תנודות קרקע, הדמיה של מעבר גלים סייסמים, סיכונים סייסמים, תגובות אתר.​

יובל.jpg
מעבדה לדפורמציה של סלעים
ניסויי מעבדה המדמים כניעה וזרימה של סלעים בעומק


​​20190218_170531.png
טקטוניקה של שרשראות הרים​
​התפתחות אורגנים, סלעים מגמתיים ומטמורפיים כרשמים של טקטוניקת הלוחות, איזוטופים יציבים ורדיוגנים כעוקבים לתהליכים בפני השטח ובעומק.

סטרוקטורלית קטן.jpg
גיאולוגיה סטרוקטורלית
מעוות של סלעים, מאקרו ומזו-סטרוקטורות, קינמטיקה של שברים, סידוק סביב קמטים, רעידות אדמה, מכניקת הסלע בחומרים פריכים, פרקטוגרפיה.


ריאקציות מים-סלע
השפעת תנאי הסביבה ופעילות האדם על קצבי המסה והשקעה של מינרלים.


פרופ' יבחר גנאור

פלאו-אקולוגיה ופלאו-אוקיאנוגרפיה
מערכות ימיות ואגמיות בעבר ובהו​וה, מיקרו-פלאונטולוגיה, פורמיניפרים כסמנים לתנאים סביבתיים, ביוסטרטיגרפיה, גנזה של סלעים ורצפים קרבונטיים, חקר הים התיכון. 
פרופ' סיגל אברמוביץ​, פרופ' חיים בנימיניפרופ' ​אלכסי קמישני

​מינרולוגיה, פטרולוגיה, ומיקרוסטרוקטורות
סלעים מטמורפים ומגמטים ככלי להבנה של תהליכים טקטוניים גלובלים​נפט וגז
היסטוריה תרמלית, בגרות של סלעי מקור, זיהומי דלקים.

תרמוכרונולוגיה
כימות קצבי התרוממות ואירוזיה, גיאוכרונולוגיה של אירועים טקטוניים.


פרופ' שמעון פיינשטיןד"ר איתי חביב

הידרוגיאולוגיה
מודלים של זרימה והסעה של מי תהום, מילוי חוזר, מנגנוני הסעה של מזהמים (בשיתוף מכון צוקרברג בשדה בוקר). 

פרופ' אורית סיון