חד מחלקתי

תמונהמסנן
כותרת
  
תוכנית לימודים ושנתוניםמסנןדרישות (נכון לתשפ"ד)מסנן

hydro1.jpg

סביבה, ים והידרולוגיה

attach.pngתכנית לימודים מומלצת

למידע אודות תוכנית לימודים, בחר בשנתון בו התחלתם ללמוד >>

חובה​: 100.25 נק"ז (בחירת חובה: 4.5-5)
​בחירה במגמה​: 5.75-6.25 נק"ז
​בחירה במחלקה​: 5.0 נק"ז
​בחירה חופשית​: 6 נק"ז
סה"כ: 122 נק"ז

DSCF5017 (1).jpg

גיאולוגיה דינמית

attach.pngתכנית לימודים מומלצת

למידע אודות תוכנית לימודים, בחר בשנתון בו התחלתם ללמוד >>   

חובה: 105.5 נק"ז
בחירה במגמה: 6 נק"ז
בחירה במחלקה: 4.5 נק"ז
​בחירה חופשית: 6 נק"ז
סה"כ: 122 נק"ז

הנדסית.jpg

גיאולוגיה הנדסית

attach.pngתכנית לימודים מומלצת

למידע אודות תוכנית לימודים, בחר בשנתון בו התחלתם ללמוד >>  

​חובה​: 104.75​ נק"ז
בחירה במגמה​: 6.75 נק"ז
בחירה במחלקה​: ​4.5 נק"ז
בחירה חופשית: ​6 נק"ז
סה"כ: 122 נק"ז

ביולוגיה (1).jpg

מדעי כדור הארץ והסביבה וביולוגיה

attach.png​תכנית לימודים מומלצת

למידע אודות תוכנית לימודים, בחר בשנתון בו התחלתם ללמוד >>

​חובה​: 112.5
​בחירה במחלקה​: 3.5
​בחירה חופשית: 6
סה"כ​: 122

תארים כפולים

תמונהמסנן
כותרת
  
תוכנית לימודים ושנתוניםמסנןדרישות (נכון לתשפ"ד)מסנן

petri-dishes-test-tubes-biotechnology-laboratory.jpg

תואר כפול מדעי כדה"א והסביבה ומדעי החיים במגמה ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית

​​​attach.pngתוכנית מומלצת

למידע אודות תוכנית לימודים, בחר בשנתון בו התחלתם ללמוד >>​


​​מדעי כדור הארץ וסביבה:
חובה: 76.5 נק"ז

מדעי החיים:
חובה: 54.5 נק"ז​

קמפוס אילת:
חובה: 21 נק"ז​
בחירה: 19 נק"ז

בשתי המחלקות: 
בחירה במחלקה​​: 9​​​​ נק"ז

​סה"כ: 180 נק"ז​​​

תמונה2.jpg

תואר כ​פול במדעי כדו"א והסביבה ומדעי החיים

attach.pngתכנית לימודים מומלצת

למידע אודות תוכנית לימודים, בחר בשנתון בו התחלתם ללמוד >>  

​​מדעי כדור הארץ והסביבה:
חובה: 81.25 נק"ז

מדעי החיים:
חובה: 61.5 נק"ז​

בשתי המחלקות: 
בחירה במחלקה​​: 31.25​​​​ נק"ז
בחירה חופשית: 6 נק"ז

​סה"כ: 180 נק"ז​​

גיאולוגיה הנדסיתא (1).jpg

תואר כפול במדעי כדו"א והסביבה והנדסת בניין

attach.pngתכנית לימודים מומלצת

למידע אודות תוכנית לימודים, בחר בשנתון בו התחלתם ללמוד >>  

​מדעי כדור הארץ והסביבה:
חובה​​: 75.75 נק"ז
בחירה חופשית: 2 נק"ז

הנדסת בניין:
​​חובה: 106 נק"ז
בחירה חופשית: 2 נק"ז

בחירה במחלקות​: 24.25 נק"ז (חובה ללמוד לפחות שלושה קורסי בחירה בכל מחלקה)


סה"כ: 210 נק"ז

מחשב (1).jpg

תואר כפול או דו מחלקתי במדעי כדו"א והסביבה ומדעי המחשב

attach.pngתכנית לימודים מומלצת

למידע אודות תוכנית לימודים, בחר בשנתון בו התחלתם ללמוד >>

מדעי כדור הארץ והסביבה:
חובה: 73.25 נק"ז

מדעי המחשב:
​חובה: 83​ נק"ז
בחירה במחלקות​​: 23.75 נק"ז

​סה"כ : 180 נק"ז​​​

דו מחלקתי

תמונהמסנן
כותרת
  
תוכנית לימודים ושנתוניםמסנןדרישות (נכון לתשפ"ד)מסנן

IMG_5213.jpg

מדעי כדור הארץ - כללי

attach.png​תכ​​נית ל​ימודים מומלצת

למידע אודות תוכנית לימודים, בחר בשנתון בו התחלתם ללמוד >>​​​


​מדעי כדור הארץ: 71.25 נק"ז

מדעי הרוח והחברה​: 54 נק"ז

סה"כ 125.25 נק"ז

atom-biotechnology-nuclear-medicine-with-scientist-rsquo-s-hands-digital-transformation-remix.jpg

מדעי כדור הארץ והסביבה ופיזיקה

attach.png​תכ​​נית ל​ימודים מומלצת

למידע אודות תוכנית לימודים, בחר בשנתון בו התחלתם ללמוד >>​​

מדעי כדור הארץ:
חובה: 40.5 נק"ז
בחירה: 11 נק"ז

פיסיקה: 83.5 (פיסיקה 55.5 נק"ז) + (מתמטיקה 28 נק"ז)​

אנגלית: 2 נק"ז

סה"כ: 135 נק"ז

high-angle-science-elements-with-chemicals-assortment.jpg

מדעי כדור הארץ והסביבה וכימיה

attach.pngתכנית לימודים מומלצת

למידע אודות תוכנית לימודים, בחר בשנתון בו התחלתם ללמוד >>

מדעי כדור הארץ:
חובה: 57.75 נק"ז
בחירת חובה: 2-4 נק"ז

כימיה:
חובה:58.5 נק"ז

באחת מהמחלקות:
חובת פרויקט: 4 נק"ז 
חובת מידול: 2​ נק"ז

בשתי המחלקות:
בחירה: 1.75-3.75 נק"ז​

סה"כ: 128 נק"ז​​

clipboard-paper-floating-statistics-growth-finance-education-concept-graph-analytics-optimization-invest-business-development-folder-document-files-account-3d-rendering.jpg

מדעי כדור הארץ והסביבה וסטטיסטיקה וניתוח נתונים

attach.png​תכנית לימודים​ מומלצת

למידע אודות תוכנית לימודים, בחר בשנתון בו התחלתם ללמוד >>


מדעי כדור הארץ:
חובה: 60.75 נק"ז
​בחירה: 2 נק"ז

סטטיסטיקה: 
חובה: 57.5 נק"ז (סטטיסטיקה -26.5 ,מתמטיקה – 21.5, מדמ"ח – 7.5, פילוסופיה – 2)
בחירה: 2 נק"ז

סה"כ: 123.25 נק"ז

flat-lay-math-science-pi-symbol-copy-space-notepad.jpg

מדעי כדור הארץ והסביבה ומתמטיקה

​​attach.pngתכנית לימודים מומלצת

למידע אודות תוכנית לימודים, בחר בשנתון בו התחלתם ללמוד >>   
​​

​מדעי כדור הארץ:
חובה: 26 נק"ז
בחירת ​חובה: 35.75 נק"ז

מתמטיקה:
חובה: 59 נק"ז
בחירה​: 8 נק"ז

סה"כ: 128.75 נק"ז

it-specialist-checking-code-computer-dark-office-night.jpg

מדעי כדור הארץ והסביבה ומדעי המחשב

attach.pngתכנית לימודים מ​ומלצת

למידע אודות תוכנית לימודים, בחר בשנתון בו התחלתם ללמוד >>


​מדעי כדור הארץ:
חובה: 26 נק"ז
בחירה חובה: 35.75 נק"ז

מדמ״ח: 
מדעי המחשב: חובה: 59 נק"ז
בחירה: 8 נק"ז

סה"כ: 128.75 נק"ז

כללי.jpg

תוכנית לימודים במסלול מחלקה ראשית עם חטיבה