​​​​מ​​שחר ההיסטוריה התמודד האדם עם השפעתן של רעידות אדמה, מפולות סלעים, שינויי אקלים ושאר תופעות טבע להן הוא נחשף. 
לימים החלה להתפתח ההבנה שמערכת כדור-הארץ מושפעת מפעילות האדם בה במידה שהיא משפיעה עליו. סביבת החיים של האדם קשורה בקרקע ובסלעים: מקורות המים, האנרגיה, המחצבים וחומרי​ הבנייה מצויים בעולם הסלעים, הצומח גדל על הקרקע והפסולת והשפכים שלנו מוטמנים בקרקע.   
הלימודים במחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה מקנים לבוגריה הבנה מעמיקה של כדור-הארץ ושל התהליכים המתרחשים על פניו ובתוכו.  העיקרון:  "ההווה הוא המפתח לעבר", המנחה את החשיבה הגיאולוגית מראשיתה, טוען כי התהליכים המתרחשים בהווה הם הבסיס לניתוח התהליכים שהתרחשו בעבר הגיאולוגי, לעיתים אף מיליוני שנה לפני היות האדם.  בלימודי הגיאולוגיה הסביבתית והגיאולוגיה ההנדסית אנו מוסיפים כיום עקרון  האומר: "העבר וההווה הם המפתח לעתיד" - הבנת מערכת כדור-הארץ כיום ובע​בר מאפשרת לנו לחזות את השפעת התהליכים הטבעיים ופעילות האדם על כדור-הארץ ותושביו בעתיד הקרוב והרחוק. 
 
מטרות המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה באוניברסיטת בן-גוריון הן:
 
  • להוות מרכז של מצוינות במחקר בתחומים השונים של מדעי כדור הארץ ומדעי הסביבה.
  • להכשיר סטודנטים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים שיוכלו להתמודד במקצועיות
  • לפתח מערכות יידע ולהשתתף בפיתוח התשתית המדעית והטכנולוגית של מדינת ישראל בכלל ואזור הנגב בפרט במתן של ייעוץ מקצועי לגופים תעשייתיים, כוחות הביטחון, רשויות שמירת הטבע ומערכת החינוך בתחום מדעי הגיאולוגיה והסביבה.
 אנו רואים חשיבות רבה לחינוכו של הדור הבא להבנה מעמיקה ולכיבוד של המערכות הטבעיות
ולשימורן לטובת הדורות הבאים.