מעודכן לתשפ"ד:

שם הסטודנטkid.svg
מנחהadvisor.svg
מיילmail.svg
אורן עומר
​ד"ר איתי חביב
omeror@post.bgu.ac.il
​אלחדד אלון  פרופ' ירון קציר  alonelh@post.bgu.ac.il
אליהו עמית פרופ' ירון קציר  eliamit@post.bgu.ac.il
בן דור גיא  פרופ' מיכאל צסרסקי guybend@post.bgu.ac.il
​גלר יהונתן

​פרופ' אורית סיון
gellery@post.bgu.ac.il
גריבלה ישראל תומס
​פרופ' אלכסי קמישני
tomas.grijalva@comunidad.unam.mx

הובר לין​
​פרופ' סיגל אברמוביץ'
hooberl@post.bgu.ac.il
הימן אלי פסח פרופ' יוסי חצור elihim@post.bgu.ac.il
הניג הרן
​פרופ' ירון קציר
haranhe@post.bgu.ac.il
וילסון לוי רבקה ד"ר עפרה קליין- בן דוד rwillson.enviro@gmail.com
חמאוי מתניה פרופ' לירן גורן
פרופ' יונתן לרון
matanya.ham@gmail.com
לבנון הדס​
פרופ' יבחר גנאור
bennunh@pos​t.bg​u.ac.il
​לוי עמית
​​פרופ' אלכסי קמישני
​​bensam​it@post.bgu.​ac.il
מנדה סנהה פרופ' סיגל אברמוביץ' manda@post.bgu.ac.il
מרקונטו שרה
​פרופ' סיגל אברמוביץ'
saramarc@post.bgu.ac.il
​סגל זהר
​פרופ' ירון קציר
zoharseg@post.bgu.ac.il
סוסניצקי תמרה
​פרופ' סיגל אברמוביץ'
​sosnitta@post.bgu.ac.il​
פאדאמאס אייסוואריה

​aiswarya@post.bgu.ac.il
פינקו דורון
​פרופ סיגל אברמוביץ'
doronpi@post.bgu.ac.il
פיש גיא
​פרופ' רועי גרנות
​fischg@post.bgu.ac.il
פריד מיכאל ד"ר רוני קמאי fridmich@post.bgu.ac.il
​צבר אסף

​asts8@yahoo.com
​צווייג אירינה​
​irinaz@post.bgu.ac.il
קזס קסם

​kesemk@post.bgu.ac.il
​קלוש עמית
​פרופ' יונתן לרון
ד"ר איתי חביב
amitkall@post.bgu.ac.il
קמחי גבריאלי תום

tomgab@post.bgu.ac.il
​Ghosh Sauparna
​sauparna@post.bgu.ac.il
Kumar Avinesh


avinesh@post.bgu.ac.il
Meher Bhupesh
bhupesh@bgu.ac.il
Vedavyas Srivatsan​
​vedavyas@bgu.ac.il​