שם הסטודנטשם מנחהדוא"ל
אבטיסיאן חורןאלכסיי קמישניavestisy@post.bgu.ac.il
אורן עומר

איתי חביב

omeror@post.bgu.ac.il
אליהו עמית 

ירון קציר eliamit@post.bgu.ac.il

בויקו ולריהאלכסיי קמישני

valeriab@post.bgu.ac.il
בוכשטב  תמיראלכסיי קמישני

buchtav@post.bgu.ac.il
בן אשר  מתןאיתי חביב

benashem@post.bgu.ac.il
ברעם אלמוג
רוני קמאיbaramalm@post.bgu.ac.il
גורדין יאיריוסי חצורgordiny@post.bgu.ac.il
דמבו נטערועי גרנות

netagins@post.bgu.ac.il
הימן פסח אלייוסי חצורelihim@post.bgu.ac.il
הראל אלחנןלירן גורןelhananh@post.bgu.ac.il
טיטלבוים דנהסיגל אברמוביץ'

dannati@post.bgu.ac.il
ויגדרוביץ' ליבוביץ' חניאורית סיון

hannil@post.bgu.ac.il
לוי אילןאורית סיון

elanl@post.bgu.ac.il
מורד דורוןיוסי חצור

moradd@post.bg u.ac.il
רון נתיבלירן גורןronnat@post.bgu.ac.il
פוקס סטיבןירון קציר

sthephen@post.bgu.ac.il
מיכאל פרידרוני קמאיfridmich@post.bgu.ac.il
קורשובה אירינהאלכסי קמישני

irinakur@post.bgu.ac.il
קניגסברג חןסיגל אברמוביץchenken@post.bgu.ac.il
ריס עמיתיבחר גנאור

reissam@post.bgu.ac.il
רנדל פיטר 

יבחר גנאור rendel@bgu.a c.il
שדה מיטלאיתי חביב

maytalsa@post.bgu.ac.il
שטיין שקדאורית סיוון

shakedst@post.bgu.ac.il
שטרית עמרייוסי חצור

shitrit@post.bgu.ac.il
מתן שיינרעפרה קלייןshinerm@post.bgu.ac.il
תדיר רוניסיגל אברמוביץ

tadirr@post.bgu.ac.il