מעודכן לתשפ"ג:

שם הסטודנטkid.svg
מנחהadvisor.svg
מיילmail.svg
​אבועלי האלה
​פרופ' אורית סיון
abuali@post.bgu.ac.il
אלחדד אלון  פרופ' ירון קציר  alonelh@post.bgu.ac.il
אליהו עמית פרופ' ירון קציר  eliamit@post.bgu.ac.il
​בופש מאהר
​ד"ר יובל בונה
bhupesh@bgu.ac.il
בן דור גיא  פרופ' מיכאל צסרסקי guybend@post.bgu.ac.il
​בן נון הדס
​פרופ' יבחר גנאור
hadas.bennun@gmail.com
​בן שטרית עמית
​פרופ' אלכסי קמישני
bensamit@post.bgu.ac.il
גבריאלי תום
​ד"ר יובל טל
tomgab@post.bgu.ac.il
​הובר לין
​פרופ' סיגל אברמוביץ'
hooberl@post.bgu.ac.il
היימן אלי פסח פרופ' יוסי חצור elihim@post.bgu.ac.il
הניג הרן
​פרופ' ירון קציר
haranhe@post.bgu.ac.il
הראל אלחנן פרופ' לירן גורן elhananh@post.bgu.ac.il
ויגדרוביץ' חני פרופ' אורית סיון hannil@post.bgu.ac.il
וילסון לוי רבקה ד"ר עפרה קליין- בן דוד rwillson.enviro@gmail.com
חמאוי מתניה פרופ' לירן גורן
פרופ' יונתן לרון
matanya.ham@gmail.com
ישראל תומס פרופ' אלכסי קמישני tomas.grijalva@comunidad.unam.mx​
מנדה סנהה פרופ' סיגל אברמוביץ manda@post.bgu.ac.il
​מרקונטו שרה
​פרופ' סיגל אברמוביץ'
saramarc@post.bgu.ac.il
סרביצ'אן וודאיס
ד"ר יובל בונה​vedavyas@bgu.ac.il​
​פינקו דורון
​פרופ סיגל אברמובי
doronpi@post.bgu.ac.il
פריד מיכאל ד"ר רוני קמאי fridmich@post.bgu.ac.il
​קומר אביניש
​ד"ר גלעד אנטלר 
avineshkumarforever@gmail.com
​קלוש עמית
​פרופ' יונתן לרון
ד"ר איתי חביב
amitkall@post.bgu.ac.il
קניגסברג חן פרופ' סיגל אברמוביץ chenken@post.bgu.ac.il
שדה רז מיטל ד"ר איתי חביב maytalsa@bgu.ac.il
שיינר מתן ד"ר עפרה קליין- בן דוד shinerm@post.bgu.ac.il