מעודכן לתשפ"א:

שם הסטודנטkid.svg
מנחהadvisor.svg
מיילmail.svg
אבטיסיאן חורן ד"ר אלכסי קמישני avestisy@post.bgu.ac.il
אורן עומר ד"ר איתי חביב omeror@post.bgu.ac.il
אלחדד אלון  פרופ' ירון קציר  alonelh@post.bgu.ac.il
אליהו עמית פרופ' ירון קציר  eliamit@post.bgu.ac.il
בן דור גיא  פרופ' מיכאל צסרסקי guybend@post.bgu.ac.il
ברעם אלמוג ד"ר רוני קמאי baramalm@post.bgu.ac.il
גורדין יאיר פרופ' יוסי חצור gordiny@post.bgu.ac.il
דמבו נטע פרופ' רועי גרנות  netagins@post.bgu.ac.il
היימן אלי פסח פרופ' יוסי חצור elihim@post.bgu.ac.il
הראל אלחנן פרופ' לירן גורן elhananh@post.bgu.ac.il
ויגדרוביץ' חני פרופ' אורית סיון hannil@post.bgu.ac.il
וילסון לוי רבקה ד"ר עפרה קליין- בן דוד rwillson.enviro@gmail.com
חמאוי מתניה פרופ' לירן גורן
פרופ' יונתן לרון
matanya.ham@gmail.com
ישראל תומס פרופ' אלכסי קמישני tomas.grijalva@comunidad.unam.mx​
לוי עמית פרופ' אלכסי קמישני bensamit@post.bgu.ac.il
מורד דורון פרופ' יוסי חצור moradd@post.bgu.ac.il
מנדה סנהה פרופ' סיגל אברמוביץ manda@post.bgu.ac.il
נתיב רון פרופ' לירן גורן
פרופ' יונתן לרון
ronnat@post.bgu.ac.il
פוקס סטיבן פרופ' ירון קציר sthephen@post.bgu.ac.il
פריד מיכאל ד"ר רוני קמאי fridmich@post.bgu.ac.il
קניגסברג חן פרופ' סיגל אברמוביץ chenken@post.bgu.ac.il
ריס עמית פרופ' יבחר גנאור reissam@post.bgu.ac.il
שדה רז מיטל ד"ר איתי חביב maytalsa@bgu.ac.il
שטיין שקד פרופ' אורית סיון shakedst@post.bgu.ac.il
שיינר מתן ד"ר עפרה קליין- בן דוד shinerm@post.bgu.ac.il