1.      בוגרי תואר ראשון במדעי הגיאולוגיה והסביבה, בעלי ממוצע של 80 לפחות. בעלי ציון ממוצע  הקרוב ל- 80 עשויים להתקבל לאחר דיון בועדת קבלה.
2.      בוגרי תואר ראשון במדעי הטבע בעלי ממוצע של 80 לפחות, או בהנדסה בעלי ממוצע של 80 לפחות בשנתיים האחרונות ללימודים, יכולים להתקבל במעמד "משלים" עד למילוי תכנית השלמות בגיאולוגיה ברמה של תואר ראשון (בד"כ כשנה של השלמות). תכנית השלמות אישית תבנה בתיאום עם המנחה.
3.      בוגרי תואר ראשון בהצטיינות במדעי הרוח והחברה יכולים להתקבל במעמד של "משלים". תכנית ההשלמות שלהם תכלול השלמות במדעי היסוד, בנוסף להשלמות בגיאולוגיה ברמה של תואר ראשון, כבסעיף 2.
4.      סטודנטים מחו"ל ועולים חדשים שהשלימו את לימודיהם לתואר הראשון בחו"ל -  תישקל קבלתם לאחר בדיקה והערכת הרקע האקדמי שלהם, וכן מילוי הדרישות לגבי עברית ואנגלית ברמה שנקבעה על ידי האוניברסיטה והמחלקה.
5.      למחקר במגמות הסביבתית/אוקיאנוגרפית וגיאולוגיה הנדסית נדרשות השלמת דרישות ייחודיות מתואר ראשון, ראה להלן.
6.      קביעת מנחה הוא אחד מתנאי הקבלה. באחריות המועמד לפנות לחברי הסגל ולקבל הסכמת אחד מהם להדרכה ונושא למחקר כבר בתחילת לימודיו. הסכמה זו היא על תנאי עד לסוף הסמסטר הראשון. לסטודנט המתקבל במעמד "משלים" נדרש מנחה על תנאי, שיהיה שותף לקביעת תכנית לימודי ההשלמה.