​​​​

המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה

תחזית סיורי הוראה לשנה"ל תשע"ט

תחזית סיורי הוראה סמס א תשע''ט.pdf

תחזית סיורי הוראה לסמסטר ב תשע''ט.pdf
לשימוש פנימי לסגל זוטר ובכיר:

חשבון נסיעות ואש''ל 

תעריפי ארוחות:

בוקר – 18 ש''ח

צהריים – 52 ש''ח

ערב – 23 ש''ח