​​​​​​​​​​​​​​​​

המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה

תחזית סיורי הוראה לשנה"ל תש"פ​

תחזית סיורי הוראה סמס א תש''פ.pdf

לוח סיורים שנה''ל תש''פ- סמסטר ב.pdf

לשימוש פנימי לסגל זוטר ובכיר:

חשבון נסיעות ואש''ל 

תעריפי ארוחות:

בוקר – 18 ש''ח

צהריים – 52 ש''ח

ערב – 23 ש''ח