הצג הכל
הסתר הכל


​הרשמה למועד ב'

סטודנט המעוניין להבחן במועד ב', חייב להירשם מראש לבחינה בשירות מידע לסטודנטים עד 72 שעות לפני מועד הבחינה.
סטודנט שיירשם למועד ב' ולא יגיע לבחינה מבלי שביטל את הרשמתו 72 שעות טרם מועדה, ייקנס ב 20 ש"ח.
סטודנט שלא נרשם במועד, חלה עליו החובה להנפיק ברקוד נבחן ולהביאו למבחן. ללא ברקוד לא ניתן יהיה להיבחן. את הברקוד ניתן להפיק גם ביום הבחינה בבית או בכל עמדת מחשב באוניברסיטה שעומדת לרשות הציבור. עלות הנפקת הברקוד הינה 20 ש"ח. ​
מועדי הבחינות מפורסמים בשירותי מידע לסטודנט.

                  drf.jpg
 


מועדים מיוחדים 
הגשת בקשה למועד מיוחד תתבצע במערכת מקוונת חדשה לאחר פרסום ציוני מועד ב' בבחינה-עבור הקורס בגינו מוגשת הבקשה למועד המיוחד, בהתאם ל'נוהל בחינות אוניברסיטאי'​. עם פרסום ציוני מועד ב', יישלח מייל לסטודנט/ית הרשום/ים בקורס האמור, אודות פרסום הציונים. במידה והנך מעוניין/נת להגיש בקשה למועד מיוחד בקורס זה, להגשת הבקשה.
המערכת תיפתח למשך 72 שעות ולאחר מכן תיסגר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות/לשנות. 
בסיום הטיפול יתקבל תשובה במייל על אישור/דחייה של הבקשה.​