הצג הכל
הסתר הכל

הרשמה למועד ב' - בחינות מקוונות:

​​הרישום לבחינת מועד ב' בקורס יתאפשר החל מיום לאחר בחינת מועד א' באותו קורס. חובה להירשם לבחינה מועד ב' באתר האינטרנט של מדור הבחינות. השתתפות בבחינת מועד ב' תתאפשר רק לרשומים אליה. יש להירשם/ לבטל הרשמה עד השעה 8:00 בבוקר, 3 ימים לפני בחינת מועד ב'.

סטודנטים שנרשמו לבחינה, אך לא ניגשו ולא הודיעו על ביטול ההרשמה עד השעה 8:00 בבוקר 3 ימים לפני בחינת מועד ב', ישלמו דמי טיפול מיוחד כפי שיפורסם באתר חשבונות הסטודנטים.​​

מועדים מיוחדים: 

הגשת בקשה למועד מיוחד תתבצע במערכת מקוונת חדשה לאחר פרסום ציוני מועד ב' בבחינה-עבור הקורס בגינו מוגשת הבקשה למועד המיוחד, בהתאם ל'נוהל בחינות אוניברסיטאי'​. עם פרסום ציוני מועד ב', יישלח מייל לסטודנט/ית הרשום/ים בקורס האמור, אודות פרסום הציונים. במידה והנך מעוניין/נת להגיש בקשה למועד מיוחד בקורס זה, להגשת הבקשה.
המערכת תיפתח למשך 72 שעות ולאחר מכן תיסגר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות/לשנות. 
בסיום הטיפול יתקבל תשובה במייל על אישור/דחייה של הבקשה.​