​יתכנו שינויים. נא לעקוב יום יום.
 
תוכניות מומלצות לכל המגמות והמסלולים (מיועד לתלמידים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תש"פ​​)  
 *לתשומת לבכם, יש להרכיב את תוכנית הלימודים לפי השנתון​ שבו התחלתם את לימודיכם.
* שימו לב, החדרים הרשומים במערכת אינם סופיים!

 •  
 • מסלול משולב מדעי הגיאולוגיה והסביבה עם מדעי החיים: 
 • הרשמה לקורסים ברכיב המחלקה למדעי החיים: ראו במחלקה למדעי החיים
 • שנה א' - יפורסם בהמשך​​​
  הרשמה לקורסי​ם ברכיב המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה: ראו במערכת השעות של מסלול חד מחלקתי את הקורסים שיש להירשם אליהם ברכיב המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה בהתאם לתוכנית המומלצת.

מסלול משולב מדעי הגיאולוגיה והסביבה עם מדעי המחשב:
הרשמה לקורסים ברכיב המחלקה למדעי המחשב: ראה/י במחלקה למדעי המחשב

 • הרשמה לקורסים ברכיב המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה​: ראו במערכת השעות של מסלול חד מחלקתי את הקורסים שיש להירשם אליהם ברכיב המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה בהתאם לתוכנית המומלצת.
 
מסלול משולב מדעי הגיאולוגיה והסביבה עם הנדסת בניין:
 • הרשמה לקורסים ברכיב המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה​:
שנה א' - יפורסם בהמשך​
שנים ב'-ג'-ד' ראו במערכת השעות של מסלול חד מחלקתי את הקורסים שיש להירשם אליהם ברכיב 
המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה בהתאם לתוכנית המומלצת.
 • הרשמה לקורסים ברכיב המחלקה להנדסת בנין​: ​ ראו מערכת שעות במחלקה להנדסת בניין. 
 
 • תוכני​ת לימודים דו מחלקתי:
  ראו במערכת השעות של מסלול חד מח​לקתי את הקורסים שיש להירשם אליהם בהתאם לתוכנית המומלצת.
 • לימודים כלליים: