​יתכנו שינויים. נא לעקוב יום יום.
 
תוכניות מומלצות לכל המגמות והמסלולים (מיועד לתלמידים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ט)  
 *לתשומת לבכם, יש להרכיב את תוכנית הלימודים לפי השנתון​ שבו התחלתם את לימודיכם.

 •  
 • מסלול משולב מדעי החיים עם מדעי הגיאולוגיה והסביבה 
  (הרשמה לקורסים ברכיב המחלקה למדעי החיים):
 • שנה א' - יפורסם בהמשך​
מסלול משולב מדעי הגיאולוגיה והסביבה עם מדעי החיים
(הרשמה לקורסי​ם ברכיב המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה):

ראו במערכת השעות של מסלול חד מחלקתי את הקורסים שיש להירשם אליהם ברכיב
המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה בהתאם לתוכנית המומלצת.

 • ​(הרשמה לקורסים ברכיב המחלקה למדעי המחשב)​:
 • ראה במחלקה למדעי המחשב
 •  

מסלול משולב מדעי הגיאולוגיה והסביבה עם מדעי המחשב
(הרשמה לקורסים ברכיב המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה)​:

 ראו במערכת השעות של מסלול חד מחלקתי את הקורסים שיש להירשם אליהם ברכיב
המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה בהתאם לתוכנית המומלצת.
 
 • מסלול משולב מדעי הגיאולוגיה והסביבה עם הנדסת בניין
  (הרשמה לקורסים ברכיב המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה)​:
שנה א' - יפורסם בהמשך​
 
שנים ב'-ג'-ד' ראו במערכת השעות של מסלול חד מחלקתי את הקורסים שיש להירשם אליהם ברכיב 
המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה בהתאם לתוכנית המומלצת.

 
 • ​מסלול משולב הנדסת בניין עם מדעי הגיאולוגיה והסביבה
  (הרשמה לקורסים ברכיב המחלקה להנדסת בנין)​:

​ ראו מערכת שעות במחלקה להנדסת בניין. 
 
 • תוכנית לימודים דו מחלקתי:
  ראו במערכת השעות של מסלול חד מח​לקתי את הקורסים שיש להירשם אליהם בהתאם לתוכנית המומלצת.
 •   
 • לימודים כלליים: