​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מערכת שעות לסמסטר א​' תש"פ - מעודכן לתאריך 16.09.2019

*שימו לב כי מערכת השעות אינה סופית וייתכנו שינויים

מערכת שעות שנה א' סמ' א' תש''פ.pdf

מערכת שעות שנה ב' סמ' א' תש​''פ.pdf

מערכת שעות שנה ג' ומוסמכים סמ' א' תש''פ.pdf

מערכת שעות שנה ג' תואר כפול עם הנדסת בניין סמ' א' תש''פ.pdf

מערכת שעות שנה ד'+ה' תואר כפול עם הנדסת בניין סמ' א' תש''פ.pdf

​למערכת שעות לפי שנים ומסלולים