​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מערכת שעות לסמסטר ב​' תשע"ט - מעודכן לתאריך 18.02.2019

*שימו לב כי מערכת השעות אינה סופית וייתכנו שינויים
מערכת שעות סמס' ב' שנה א' תשע''ט.pdf

מערכת שעות סמס' ב' שנה ב' תשע''ט.pdf

מערכת שעות סמס' ב' שנה ג' תשע''ט.pdf

מערכת שעות סמס' ב' שנה ד' תשע''ט.pdf


​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​