​ 

מכינה ללימודים מתקדמים (מל''מ)

 
 

מסגרת מיוחדת לסטודנטים לתואר ראשון בעלי עניין ויכולת להצטיין בלימודים

 

המחלקה ללימודי המזרח התיכון מקיימת מכינה ללימודים מתקדמים המיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון. מטרת התכנית הינה לעודד סטודנטים מצטיינים לרכוש ידע וכלי ניתוח בלימודי המזרח התיכון, שיאפשרו להם להפיק את המרב מלימודיהם ויקנו להם נקודת פתיחה טובה ללימודים עתידיים לתואר שני. ההשתתפות בתכנית איננה מותנית בהתחייבות מצב הסטודנטים להמשיך בלימודים לתואר שני במחלקה (או בכלל). תכנית המל''מ הינה חלק מתכנית הלימודים הרגילה. הסטודנטים המתקבלים אליה לומדים מספר שעות זהה לשאר הסטודנטים במחלקה.

תנאי הקבלה

ציונים גבוהים בקורסי המחלקה (במיוחד במבואות ובקורסים בהם הסטודנטים משתתפים באופן פעיל בדיונים בכיתה ומגישים עבודות) וראיון קבלה אישי. יכולים להתקבל סטודנטים הלומדים במחלקה למזה''ת כמחלקה ראשית (80 נק''ז) או במסלול הדו חוגי (54 נק''ז). לא יתקבלו סטודנטים הלומדים במחלקה למזה''ת במסגרת חטיבה בלבד. 

מה כוללת התכנית?

במסגרת התכנית, הסטודנטים לומדים קורס ליבה אחד משותף (סמינר בשנה ג'). קורסים אלה פתוחים רק לסטודנטים שהתקבלו לתכנית בשנה ג'.  

נושאי קורסי הליבה נקבעים ע''י ראש התכנית ואינם נתונים לבחירת הסטודנטים הלומדים בה. תוכן הקורסים והדרישות בהם יהיו ברמה גבוהה ובהיקף גדול יותר מהקורסים המקבילים במחלקה. הציפייה מהסטודנטים בתכנית היא שיעמדו בדרישות אלה, יוכיחו יכולות חשיבה וניתוח גבוהות, יגלו יוזמה בחיפוש אחר חומרי לימוד בנושאי הקורס והכנת מטלותיו וישתתפו באופן פעיל בהרצאות. בקורסים אלה מודגשות סוגיות היסטוריות, היסטוריוגרפיות ומתודולוגיות בחקר המזרח התיכון, מתוך מטרה שהסטודנטים בתכנית יפתחו כישורים של קריאה וחשיבה ביקורתית וכן יכולת כתיבת עבודות ברמה גבוהה.

ההשתתפות בתכנית מקנה פרס מחלקתי ומצוינת בגיליון הציונים של הסטדונטים.

כמו כן, מקבלים הסטודנטים ייעוץ אישי בתכנון לימודיהם במגמה לעודד יצירת תכנית לימודים מגוונת ולהתאימה לשאיפות הסטודנטים בהמשך דרכם.

המחלקה עשויה לבקש מהסטודנטים הלומדים בשנה ג' בתכנית לשמש כחונכים לסטודנטים הלומדים בשנה א' במחלקה, או לתרום בדרכים אחרות לפעילות ההוראה והמחקר במחלקה.

הסטודנטים בתכנית מוזמנים לכל הפעילויות האקדמיות שפתוחות בפני תלמידי המחקר המתקדמים במחלקה.

ראיונות קבלה לתכנית נערכים בתום שנת הלימודים, במהלך חודש יולי.

מספר המקומות בתכנית מוגבל ולכן הודעת קבלה לתכנית והבעת רצון המתקבל/ת להשתתף בה מחייבות. הסטודנטים שהתקבלו ירשמו לקורס הליבה השנתי כקבוצה, באמצעות מזכירות המחלקה.