תקנון בחינות גמר:

 

הבחינה תיערך אצל 2 מרצים שייבחרו באופן אקראי.

הסטודנט יקבל שתי רשימות קריאה (אחת מכל בוחן), בהיקף כולל של כ-800 עמודים.

הבחינה תיערך לכל המאוחר 6 שבועות ממועד קבלת רשימות הקריאה, בחדר הסמינרים של המחלקה, עם חומר פתוח, במשך 3 שעות.

השאלון יכלול 2 שאלות מקיפות, אחת על כל נושא.

 

***אין מועדי ב', במקרים חריגים תאושר בחינה נוספת, אצל בוחנים אחרים.