הלימודים לתואר ראשון במחלקה לגאוגרפיה מאפשרים התמחות באחד משלושת התחומים הבאים: גאוגרפיה אנושית, גאוגרפיה פיזית וטכנולוגיות מידע גאוגרפיות. הלימודים במחלקה מוצעים במסגרת חד-מחלקתית או בשילוב עם מחלקות אחרות בתחומי מדעי החברה, ניהול ומדעי הרוח.

בדפים הבאים ניתן למצוא מידע אודות תחומי ההתמחות השונים המוצעים במסגרת הלימודים במחלקה. 

כפתורים תחומים-01.jpgכפתורים תחומים-02.jpgכפתורים תחומים-03.jpg 
 

facebook-03.jpg