ברוכים הבאים.png
 
המרחב, הכוחות הפיזיים והאנושיים הפועלים בו, הדגמים הנוצרים והבסיס התאורטי לחוקיות של עיצוב המרחב עניינו את האדם משחר ההיסטוריה, וביתר שאת מתקופת היוונים. המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי שבאוניברסיטת בן-גוריון בנגב מציעה תכניות לימודים שונות לתואר ראשון ושני, ומסלול לדוקטורט - כולם עוסקים בחקר המרחב, השפעתו ועיצובו.
 
במסגרת התואר הראשון רוכשים הסטודנטים ידע נרחב על המרכיבים החברתיים, הכלכליים, הפיזיים והפוליטיים העומדים בבסיס התנהגות האדם במרחב, וזאת באמצעות שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות ובאמצעות טכנולוגיות מיפוי מלוויינים ומערכות מידע גאוגרפיות. התואר הראשון מהווה בסיס רחב ללימודי המשך לתארים מתקדמים בגאוגרפיה ובתחומי ידע קרובים.
 
במסלולי הלימוד לתארים מתקדמים מכשירה המחלקה אנשי מחקר ואנשי מקצוע - גאוגרפים יישומים - המשתלבים בתעסוקה בסקטור הפרטי והציבורי בתחומים כגון תכנון, מערכות מידע גאוגרפיות וייעוץ סביבתי. המחלקה מציעה שתי מגמות לתארים מתקדמים: המגמה לתכנון והמגמה לטכנולוגיות מידע גאוגרפיות. כמו כן ניתן להתמקד בלימודי גאוגרפיה פיזית או גאוגרפיה אנושית. סטודנטים לתארים שני ושלישי מונחים על ידי חברי הסגל במחלקה, העוסקים במחקר מהרמה הגבוהה ביותר ומפרסמים בכתבי העת מהשורה הראשונה בעולם.
 
במחלקה 11 חברי סגל אקדמי מתחומי הגאוגרפיה השונים. חברי הסגל עוסקים במחקר בסיסי ויישומי וזוכים להכרה בינלאומית במסגרות אקדמיות שונות. בנוסף לעיסוק במחקר והוראה, פעילים חברי הסגל בפעילות ציבורית בנושאים שונים, מצדק חברתי, תכנון עירוני ושימור ערכי טבע ונוף ועד דלדול קרקע, קיימות ומדבור. התשתית המחקרית במחלקה נתמכת על ידי קרנות תחרותיות דוגמת הקרן הלאומית למדע, קרנות האיחוד האירופי וקרנות ממשלתיות. במחלקה תשע מעבדות מחקר בהן פועלים תלמידי המחקר לתואר שני ושלישי וכן בתר-דוקטורנטים.
 
facebook-03.jpg 

 

>>> תולדות המחלקה