$$News and Reports$$

17 אוג' 2016

​​​מודל חדשנות- כיצד יכולה ישראל לשאוב השראה ממודל חדשנות ברזילאי?

"לא רק לממשלה יש כדאיות לתמוך בחדשנות משיקולים מקדו- כלכליים, גם לאיגודי תעשיינים כדאי לעשות זאת משיקולים מקרו- עסקיים, במטרה לקדם את כושר התחרות של התעשייה"

למאמר המלא