מחלקה: תעשייה וניהול
סטודים: גל שקד, נועם-אסתר סעדון
מנחה: ד"ר אדיר אבן

עמותת ״כנפי רוח״ פונה לילדים ובני נוער בעלי מוגבלות פיזית, שכלית או נפשית, ופועלת לקידום מצבם ושיפור רווחתם בכל תחומי החיים. בלב הארגון עומד מערך התנדבותי של בני נוער, המלווים את בעלי המוגבלויות על פי תכנית אישית. פעילויותיהם כוללות ליווי והנחייה אירועי קבוצות, חונכות אישית, הכשרות מתנדבים, ואירועי שיא. הפרויקט מקים לעמותה מערכת מידע שעתידה לרכז את כלל המידע אודות החונכים (הכשרה, שיבוץ, משוב, וכד') והחניכים (מוגבלות, אישורים רפואיים וכד'), ופעילויות ההתנדבות, ולתמוך היבטים מנהלתיים כגון תכנון, תקציב וניהול אירועים.​​