מ​חלקה: הנדסת תעשייה וניהול
סטודנטים: הגר מזרחי ואדיר נפתלי
מנחה: פרופ' יעל אידן


לפחות כרבע מהיממה רובנו יושבים במשרד בין מכשירים אלקטרוניים ואלחוטיים, כשעננת קרינה בלתי מייננת אופפת אותנו. החשיפה לקרינה שכזו מוכחת כיום כבעלת השפעות פיזיולוגיות, ביולוגיות, קוגניטיביות ואף התנהגותיות על האדם, גם כאשר אנו נחשפים לעוצמות ה'מותרות' כביכול. למרות כל זאת, החוק בישראל אינו מסדיר או מחייב הנחיות לגבי מידת החשיפה לקרינה בלתי מייננת במקומות העבודה.


אדיר נפתלי והגר מזרחי


צוות הסטודנטים הגר מזרחי ואדיר נפתלי, בהנחיית פרופ' יעל אידן, לקח לידיו את המושכות ובמסגרת פרויקט הגמר ההנדסי שלהם במחלקה להנדסת תעשייה וניהול, גיבשו המלצות לעיצוב עמדת עבודה במשרד שהחשיפה לקרינה בלתי מייננת בה תהיה המינימלית ביותר. התהליך לווה עם שורה של גופים וגורמי מקצוע, בהם ד"ר רבקה שירצקי, מרכזת בכירה לבטיחות קרינה ולמניעת רעש מהמשרד להגנת הסביבה, ומר שחר גולדברג, מנהל מחלקת בטיחות, גהות ואיכות הסביבה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב וקמפוס ירוק.

עד כה הצליחו להוכיח כי המלצת המחקר שלהם הובילה לירידה של כ-79.24% בממוצע בעוצמת הקרינה הבלתי מייננת אליה נחשפים העובדים בסביבת העבודה שלהם – נתון מדהים שאפילו הם לא ציפו לו.

תהליך העבודה

בשלב הראשון של עבודתם ביצעו הסטודנטים תצפיות, מדידות ותשאולים ב-20 משרדים שונים, על-מנת לזהות את המכשירים הנפוצים ביותר בעמדת העבודה, למדוד את הקרינה הנפלטת מהם (מדפסות, מחשבים, מטענים וכדומה), ולזהות הרגלי עבודה של עובדים במשרד.

בשלב השני ביצעו ניסויים לקביעת המיקום המומלץ להצבת המכשירים במרחב, כך שהחשיפה לקרינה הנפלטת מהם תהיה הקטנה ביותר ונוחות העבודה תשמר. במקביל בדק הצוות את ההשלכות של כל אחת מהאפשרויות לחיבור לאינטרנט, במטרה לצמצם את חשיפת העובדים לקרינה בתחום ה-RF, קרינה הנפלטת מתקשורת אלחוטית כדוגמת Wi-Fi וטלפונים סלולריים. הצוות מצא כי החיבור הבטוח והמומלץ ביותר לאינטרנט הוא החיבור בתווך הקווי, באמצעות כבל הרשת המיועד לכך, כצפוי.

השלב הבא היה עיצוב מחדש של 6 עמדות משרדיות שהוביל להפחתה משמעותית בכמות הקרינה הבלתי מייננת אליה נחשפו העובדים – ירידה של כמעט 80% (!).

טיפים-לעבודה-בטוחה

הפרויקט מהווה צעד חשוב בקידום תחום הבטיחות בעבודה וזוג הסטודנטים מקווה שמחקרם יעלה את המודעות לנושא ויסייע בהפיכת סביבת העבודה לאזור בטוח ומופחת סיכונים, המאפשר את יעילות ונוחות העובדים תוך שמירה על בריאותם.